Stäng
februari 19, 2015
Eric Rosén, chefredaktör
Statsminister Stefan Löfven (S) och vice statsminister Åsa Romson (MP). Foto: Roger Vikström / TT

Regeringen visar äntligen vägen i flyktingpolitiken

I och med regeringens debattartikel på DN Debatt sätts foten ner tydligt på ett mycket viktigt och avgörande sätt: Debatten om ”volymfrågan” har inte smittat de rödgröna och kommer inte att påverka de politiska förslagen. Detta är goda nyheter.

Den senaste tiden har vi ju nämligen sett förslag från såväl M som KD och FP som söker felaktiga lösningar och lutar sig på en felaktig problembeskrivning. De har lagt fram förslag så ogrundade och ogenomtänkta att även en regering som gjorde absolut ingenting hade lyckats bättre än en regering som tog till sig av oppositionsförslagen.

På DN Debatt slår Stefan Löfven, Åsa Romson, Gustav Fridolin och Ylva Johansson fast att man absolut ska få resten av EU att ta ett större ansvar, men att det inte ska kombineras med att Sverige tar ett mindre ansvar, eller bryter mot konventioner vi ratificerat. Detta arbete, för att förmå övriga att göra mer, är en mycket viktig del i asylpolitiken som helhet, och kan i sig rädda fler liv:

Sverige kommer att söka internationella samarbeten för att förmå fler EU-länder att öka sitt ansvar för människor som flyr. Därutöver ska Sverige verka inom EU för att skapa fler lagliga vägar för att söka asyl inom unionen samt för att öka mottagandet av kvotflyktingar i andra länder.”

I övrigt konstateras att mer ska göras för att motverka diskriminering, valideringsprocessen ska förändras och förbättras och svenskutbildningen ska förbättras. Här kommer också löften om att fler bostäder ska byggas på både på kort och lång sikt. Det är avgörande.

Stödet till kommunerna ska öka så att kostnader för att skola och förskola inte blir en lokal prövning och så att de ska kunna planera bättre för mottagande. Det senare nödvändigt eftersom alla kommuner ska vara med och bidra. Dessutom utlovas satsningar på civilsamhället, i och med att de gör ett stort arbete för att förbättra etableringen. 

Detta är definitivt rätt väg att gå och ska vi vara ärliga; hade alliansen suttit i regeringsställning hade de kanske låtit lite mer som S och MP nu gör, eftersom att man, när man väl har ansvaret, måste försöka göra det som ger ett positivt utfall i praktiken snarare än gorma vilt om det man tror kittlar opinionen.   

Förslagen behöver preciseras och konkretiseras mycket mer, och så vitt jag förstår kommer det ske de närmaste dagarna och veckorna. I bostadsfrågan får man till exempel inte bara lägga över ansvaret på ”marknaden”, då vet vi att politiken kommer misslyckas. Pengarna till kommunerna får inte heller vara för snålt tilltagna och kravet på kommunerna blir förhoppningsvis tvingande.

Dessutom måste etableringssatsningarna kombineras med en offensiv generell politik som pressar ner den höga arbetslösheten och ger ett fungerande skydd till de som är arbetslösa eller sjuka. Annars får de snabba valideringsprocesserna och civilsamhällets viktiga initiativ aldrig riktigt chansen.

Med det läge vi har i världen i dag, där så oerhört många är på flykt undan fruktansvärda krig, får man vara glad att vi har en regering som är beredd att fortsätta ta ett stort humanitärt ansvar.

Sök på Politism.se