Stäng
oktober 12, 2014
Eric Rosén, chefredaktör
Hycklare. Foto: Sören Andersson / TT

Vi behöver extremism från den nya regeringen

Har det hänt nåt? Det beror på hur man ser det.

En kilometerskatt har utlovats, en liten miljöbilsbonus likaså, Förbifart Stockholm har skjutits upp (och kanske omöjliggjorts). Annars har vi det mesta framför oss. Jag talar förstås om miljöpolitiken. MP:s inflytande i regeringens politik tycks än så länge rätt begränsat, men det finns en mening i Stefan Löfvens regeringsförklaring som borde diskuterats mer:

”De nationella miljömålen ska klaras.”

Det är en enorm utmaning, givet att löftet är att nationellt lösa de stora miljöproblemen redan till 2020. Så sent som i somras skrev DN om hur Sverige ser ut att missa alla miljömål utom ett, enligt Naturvårdsverkets bedömningar. Det beror på att regeringen Reinfeldt fört en sensationellt feg miljöpolitik relativt de ambitioner Sverige har.

Att MP och S ska prestera bättre känns sannolikt, det finns många i båda partierna som värderar och kan klimatpolitiken.

På EU-nivå har Miljöpartiet och Isabella Lövin (MP) spelat en viktig roll för inte minst fiskeripolitiken samtidigt som Åsa Westlund (S) arbetat för en giftfri miljö. Miljöminister Åsa Romsons (MP) kunskaper på området är oomtvistade och även Matilda Ernkrans (S) har järnkoll. Så det finns anledning att vara positiv. Kunskapen gör att det också finns anledning att utgå ifrån att Löfven inte sa att ”de nationella miljömålen ska klaras” utan att mena det. Det är ett genomtänkt uttalande, och just därför väcker det en hel del frågor. Den sammanfattande låter såhär:

HUR ska de nationella miljömålen klaras?

Utan mycket radikala förändringar – större än vi vågar föreställa oss – är det omöjligt att klara miljömålen till 2020. Naturvårdsverket menar att det är omöjligt utan omfattande förändringar i hela kedjan av produktion och konsumtion, från råvara till avfall. Även om utsläppen från vägtrafiken minskar och utsläppen av svenska växthusgaser minskar har vi mycket långt kvar, och väldigt kort tid på oss.

För att citera tre exempel från Naturvårdsverket, som följer målutvecklingen:

Begränsad klimatpåverkan: ”Det är inte möjligt att nå miljökvalitetsmålet till år 2050 med i dag beslutade eller planerade styrmedel. Utvecklingen i miljön är negativ.

Frisk luft: ”Det är inte möjligt att nå miljökvalitetsmålet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.”

God bebyggd miljö: ”Det är inte möjligt att nå miljökvalitetsmålet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel. Det går inte att se en tydlig riktning för utvecklingen i miljön.”

Det finns all anledning att göra omställningen till ett helt nytt politiskt projekt, har vi skrivit om förr. Det kan dessutom innebära nya jobb och nya satsningar. Så det är oerhört bra att regeringen är så ambitiös. Men läget är allvarligt och löftet om att de nationella målen ska klaras är radikalt sett till vad det lär kräva. Det krävs extrem politik.

Därför är det viktigt att regeringen redan nu börjar berätta vad det är de tänker göra för att hålla löftet från Löfvens regeringsförklaring.

PRESSRELEASER

från Cision

Sök på Politism.se