Stäng
april 20, 2018
Jenny Nguyen, praktikant
Magdalena Andersson. Foto: Christine Olsson/TT

Ränteavdraget tar från de fattiga och ger till de rika

Varje år görs ränteavdrag som belastar statskassan med cirka 30 miljarder kronor, men dessa fördelas extremt ojämnt. En ny kartläggning från SCB visar tydligt att ränteavdrag inte alls är till för alla hushåll. Tvärtom är det de redan rika som gynnas mest.

Ränteavdrag beviljas på räntekostnader för att underlätta för den som vill låna pengar till bostadsköp. Men låginkomsttagare äger oftast inte sina boenden, tar därför inte lån och får därför inte ränteavdrag. Inte heller är det medelklassen som gynnas med sina låga avdrag på ett par hundra kronor i månaden.

Nej, det mesta av dessa 30 miljarder kronor går i stället till de 20-30 procenten av hushållen med starkast ekonomi. Hela 85 procent av denna enorma mängd pengar går alltså till den rikare hälften av alla hushållen, medan den svagare hälften bara får 15 procent.

Finns det något mer effektivt sätt att omfördela från ekonomiskt svaga till de ekonomiskt starka? Tveksamt.

Det finns många skäl till varför ränteavdragen borde avvecklas. Fördelningsperspektiv och risken för en bostadsbubbla är bara några av dem. Framför allt är det viktigt att tänka på vilken stor summa 30 miljarder kronor egentligen är – och hur de pengarna hade kunnat spenderas på mycket bättre sätt. Välfärd, kollektivtrafik, skola och andra områden som är till för oss alla, i stället för att skicka pengarna till några få.

Magdalena Andersson (S) säger själv att ”ränteavdragen inte är något som omfördelar åt rätt håll”. Ändå finns det i dag inte några konkreta förslag på att avskaffa eller minska ränteavdragen. Men politiker som kan adressera problemen måste också kunna erbjuda lösningar. Allt annat är en besvikelse.

PRESSRELEASER

från Cision

Sök på Politism.se