Stäng
februari 17, 2015
Eric Rosén, chefredaktör
Ingenstans tycks löneutveclkingen vara lika bra som i det här rummet. Foto: Mark Earthy/SCANPIX

Politikerna förtjänar inte bäst löneutveckling av alla

Politikerna berikar sig mer och mer. Det är svårt att motivera varför.

Tittar man på de senaste 20 årens löneutveckling har det gått väldigt bra för bland annat läkare, jurister och vd:ar. Men allra bäst löneutveckling i kronor och ören har politiker (och höga ämbetsmän) haft. Det skriver Dagens Industri i dag:

”Åren 1996-2013 har den gruppen i snitt fått 34 500 kronor mer i månadslön. Snitten för hela den arbetande befolkningen är 13 600 kronor mer i månaden.”

Och om man tittar på löneutveckling i procent ser politikerna också ut att vara de stora vinnarna.

”…även här är högre ämbetsmän och politiker de som fått bäst påslag. Deras påslag på 34.500 kronor motsvarar en ökning på 97,2 procent.”

Sedan 1994 har riksdagsledamöternas löner ökat med i snitt 120 procent.

Som sagt: Det är svårt att motivera varför. Det är inte som att den enskilda riksdagsledamoten eller politikern fått mer makt under dessa år. Tvärtom har lönerna stigit snabbt snabbt snabbt i parallellt med att allt mer makt flyttat från den nationella politiken till EU. Fler saker som tidigare gick att reglera politiskt sköts nu också helt på marknadens villkor, vilket (tyvärr) gjort att det omedelbara ansvaret lyfts bort från politiker. Dessutom har frihandelsavtal och liknande gjort politikens påverkan allt mindre. För många av oss är detta en problematisk utveckling. Vi har en stark tilltro till politiken och vill att den ska kunna göra rejäl skillnad.

Men när politiken i stället får mindre påverkan på samhället, när politikerna också på egen hand ställer sig vid sidan om och blir mindre benägna att ta på sig ansvar, när vanliga riksdagsledamöters uppdrag allt mer blir att trycka på knappen i linje med vad chefen bestämt, då är det svårt att motivera denna särsklassiga löneutveckling.

Sök på Politism.se