Stäng
december 15, 2017
Eric Rosén, chefredaktör
Magnetkameror används för att röntga knäleder. Men ger de ett pålitligt svar? Foto: Johan Nilsson/TT

Plötsligt håller alla käften om rättsosäkra åldersbedömningar

I början på december meddelade Migrationsverket att de stoppar åldersbedömningarna av ensamkommande flickor och unga kvinnor. Anledningen är att magnetröntgen av flickors knäleder visat sig vara en opålitlig metod. Rättsmedicinalverket (RMV) arbetar nu med att gå igenom samtliga studier och forskningsresultat på området innan de fortsätter. Ungefär 200 flickor får nu vänta på beslut tills RMV rett ut frågan. Hur många felaktiga åldersbedömningar som redan gjorts med den opålitliga metoden vet vi inte.

Dessutom har Svenska Dagbladet i en rad artiklar visat på omfattande brister i åldersbedömningarna som helhet, även vad gäller unga ensamkommande killar. Mohammed Ryback skrev om det för en månad sedan och konstaterade att kritiken mot de bristfälliga metoderna tycks utebli för att åldersbedömningarna är populära. Flera rättsläkare har protesterat mot den rättsosäkra metoden och menar att hela Rättsmedicinalverkets trovärdighet står på spel.

I går uttalade sig en av världens främsta experter på området, Andreas Schmeling, i SvD. Han dömer ut de svenska åldersbedömningarna som olämpliga. Var femte 17-årig kille har en färdigväxt knäled – vilket innebär att de i Sverige felaktigt bedöms som 18 år eller äldre. En siffra som visar att metoden är fullständigt och totalt rättsosäker.

SvD har också visat att 17 av 20 andrahandsutlåtanden av åldersbedömningar går emot RMV:s resultat. Utlåtanden som gjorts av forskare som själva varit med och utvecklat mätmetoden.

Här ser vi alltså en potentiell skandal som direkt påverkar unga människors liv och möjlighet till asyl. Vi ser ett system som införts i all hast och nu visar sig vara mycket opålitligt. Vi ser en mycket rättsosäker situation.

Så – hur mycket debatt har detta väckt hos de opinionsbildare och politiker som flitigast diskuterat åldersbedömningar tidigare? Svaret är: Ingen alls. Ledarsidorna till höger tycks helt enkelt ha missat den diskussion som pågår. Politiker från vänster till höger vänder bort blicken och låtsas som om kritiken inte finns.

Det är nästan så att man misstänker att en hel del av de som engagerat sig i frågan tidigare inte tycker att det är särskilt viktigt längre, eftersom deras mål var fler utvisningar – inte mer rättssäkerhet.

Sök på Politism.se