Stäng
april 6, 2016
Politism, redaktion
Utan rätt papper och pass kan du utnyttjas brutalt på svensk arbetsmarknad. Foto: Mons Brunius / TT

Papperslösa fast i en modern form av slaveri

Du är i Sverige utan dokument, desperat efter jobb och tak över huvudet. På näthinnan rullar scenerna från ett sönderbombat hemland.

Du får kontakt med en restaurangägare som behöver diskpersonal. Börjar jobba, veckorna går. Men dagarna innan du blivit lovad att få lönen i ett kuvert kommer polisen och hämtar dig.

Du ska bli avvisad.

Tidningen Arbetet och Sydsvenskan skildrar i en serie artiklar en utveckling där arbetsgivare satt i system att utnyttja rättslösa människor som gratis arbetskraft. Polisen i Syd får regelbundet in tips från arbetsgivare som lämnar ut den egna, illegalt anställda personalen.

I praktiken innebär det en modern form av slaveri – under extrema former av otrygghet och ett överhängande hot om utvisning. Det är svårt att kalla det något annat än människovidrigt.

Hur kan det pågå?

Att anställa personal som saknar tillstånd är olagligt och kan resultera i böter eller ett års fängelse. Men i praktiken är det näst intill omöjligt att lyckas bevisa att personen faktiskt varit anställd och utfört ett jobb. Oseriösa arbetsgivare får gratis arbetskraft — och slipper ta konsekvenserna.

Polisen hänvisar till att det saknas resurser för att utreda fall där arbetsgivare anställt illegal personal. Annat prioriteras. I glappet mellan lag och verklighet kan företag därmed utnyttja maktlösa människor, mer eller mindre riskfritt.

Polisen i Syd menar att det rör sig om “enorma flöden” av papperslösa mellan olika företag. De närmaste åren väntas antalet avvisningar öka explosionsartat. Vid årsskiftet hanterade gränspolisen i södra Sverige 4 000 fall av utvisningar, nästa år är prognosen närmare 17 000.

Ett samhälle som ser mellan fingrarna när arbetsgivare profiterar på människor som — lagligt eller inte — söker skydd och uppehälle är inte värdigt. Vi kan inte låta det ske.

Avslöjandet kräver snabba åtgärder för att sätta dit arbetsmarknadens värsta exploatörer.

Lagstiftningen måste till en början täppas till så att den skyddar människor snarare än grisiga företag. Samtidigt måste fackförbund mer aktivt organisera och informera papperslösa människor för att vända på ett direkt destruktivt maktförhållande.

Frågan är moralisk, ansvaret gemensamt. Maktlösa människor som uppehåller sig i Sverige kräver ingenting mindre än vår omedelbara uppmärksamhet.

Daniel Mathisen.

Sök på Politism.se