Stäng
juni 16, 2014
Torun Carrfors, skribent
Foto: Fredrik Sandberg / SCANPIX

Otryggheten gör oss sjuka

För ett par veckor sedan kom Försäkringskassans rapport om sjukfrånvaron. De  var kvinnor i vård- och omsorg som hade högst ohälsotal. Det har vi skrivit om här. Även gruppen 20-29 år utmärker sig, som den grupp där det relativa ohälsotalet ökar allra mest. Till stor del är det de psykiska diagnoserna, där stressrelaterad ohälsa ingår, som återfinns i statistiken.

Att det är unga och kvinnor som mår sämst är inte konstigt.

Det är de som till stor del arbetar i branscher med osäkra villkor.

Sök på Politism.se