Stäng
mars 27, 2017
Eric Rosén, chefredaktör
Det historiskt låga grundvattnet har lett till sinande brunnar. Här borras nya brunnar i Allerum sommaren 2016. Foto: Björn Lindgren/TT

Orkar vi bry oss mer om klimatet när det svenska vattnet nu tar slut?

Hotet från klimatförändringarna är akut. Det vet och förstår de flesta redan.

Att det också kommer att påverka Sverige mycket konkret är dock inte lika många som tagit till sig. Men kanske kan den utveckling vi ser nu ge en antydan om vad vi står inför och fungera som en väckarklocka.

På söndagen slogs ett 280-årigt värmerekord för mars i Uppsala under ett 2017 som också i övrigt har haft onormalt höga medeltemperaturer under årets första månader.

Redan förra året var vattenbristen akut på Gotland, och en del andra ställen. Nu står vi inför liknande problem i stora delar av Sverige. I Halland riskerar vattnet nu att ta slut, rapporterar SVT, och ett bevattningsförbud kan bli aktuellt. Ansvariga för vattenförsörjningen öppnar till och med för ransonering som innebär att man stänger av vattnet för företag och privatpersoner, något som dock kräver politiska beslut.

I Vättern är vattenståndet det lägsta på 40 år och både boende i närheten och lantbruk i området påverkas redan.
– Det finns väl en risk att vi kommer att uppleva, tyvärr får man väl säga, ett ”all time low” sommaren 2017, om det inte tillförs mängder av nytt vatten, säger Måns Lindell som arbetar för Vätternvårdsförbundet och Länsstyrelsen i Jönköping, till Sveriges Radio.

Kan man säga att det här med visshet är en konsekvens av klimatförändringarna? Nej, det är väldigt vanskligt att peka på enskilda händelser eller år och dra långtgående tvärsäkra slutsatser.

Vad man dock kan göra är att se att det som sker är en försmak på de enorma problem vi kommer att möta i framtiden. Problem som blir större ju längre vi väntar med att verkligen stöpa om samhället så att det blir mindre klimatförstörande.

Vi måste ställa in oss på att vårt sätt att leva kommer att förändras. Både på grund av de klimatförändringar vi redan orsakat – och som en konsekvens av de politiska beslut som krävs för att det inte ska bli betydligt värre.

PRESSRELEASER

från Cision

Sök på Politism.se