Stäng
april 23, 2018
Kata Nilsson, praktikant
Lärarlönelyftet har inneburit en splittrad yrkesgrupp och oklara kriterier för lönesättning. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Orättvisa mellan lärare skapar en otrygg skola

När beslutet om att skjuta till extra medel för att höja vissa lärares löner verkställdes blev utfallet en splittrad yrkesgrupp och oklara kriterier för lönesättning. En nyanställd lärare kan gå in på flera tusen kronor mer i månadslön än en lärare som varit på samma arbetsplats under en längre tid. Det rapporterar bland andra facktidningen Skolvärlden, som jämfört drygt 600 lärares löner.

Tanken var god, att höja läraryrkets status genom att främja en positiv löneutveckling. Men i systemet för lärarlönelyftet är förlorarna de lärare som trivs på sin arbetsplats. Det enda sättet att höja sin egen lön blir att söka andra arbetsgivare.

Det bidrar verkligen inte till en önskvärd arbetssituation för lärare, där flera av de som jobbat länge på sin arbetsplats känner sig förbisedda och ouppskattade när lönelyftet tillfaller en nyanställd.

Det innebär också en upplevelse av orättvisa i kollektivet inom yrket. Att lönerna kan skilja flera tusenlappar mellan en lärare och en annan på en och samma arbetsplats bidrar givetvis inte till en kamratlig känsla i arbetslagen.

Trygghet är grunden för lärande. En lärare behöver trygghet på sin arbetsplats, och känna sig trygg med sitt arbetslag och sina elever, för att på bästa vis kunna lära ut. Andra anställda inom skolan, exempelvis elevassistenter och vikarier, behöver känna sig trygga i att veta att deras kollegor inte löpande kommer sluta och bytas ut.

Framför allt behöver eleverna, som ju skolan är till för, tryggheten i att känna sina lärare för att på bästa sätt kunna lära. Varför bygger vi ett system som är dåligt för både de anställda och eleverna i skolan och vad gör det med det långsiktiga lärandet?

Sök på Politism.se