Stäng
februari 28, 2018
Eric Rosén, chefredaktör
Göteborgs hamn. Foto: Björn Larsson Rosvall/TT

Nya förslagen om strejkrätt hotar LO-förbundens framtid

Strejkrätten i Sverige är hotad.

Statsminister Stefan Löfven (S) har sagt att han aldrig kommer att medverka till att förändra maktbalansen på den svenska arbetsmarknaden. Uttalanden som gjort delar av det svenska löntagarkollektivet något tryggare. Men det finns tyvärr fortfarande anledning att vara orolig.

I sin strävan att hitta en lösning på den infekterade hamnkonflikten i Göteborg pågår regeringens utredning om att inskränka strejkrätten. Vi har skrivit om den, och eventuella konsekvenser, i många texter. I går gick även akademikerfackens organisation Saco ut och varnade för hur förslagen kan splittra fackföreningsrörelsen och försvaga fackens position.

I maj ska utredningen vara klar, och på tisdagen kunde Sveriges Radios Ekot avslöja ytterligare detaljer kring vilka förändringar som kan komma att föreslås. Det bådar sannerligen inte gott, är en kort sammanfattning.

Dels handlar det om konkreta begränsningar av strejkrätten för alla, även om arbetsgivaren bara har kommit överens med ett fackförbund, oavsett om det förbundet kan erbjuda arbetsfred eller inte.

Dels handlar det om att strejker från ett förbund kan komma att kräva godkännande från andra förbund på arbetsplatsen.

Mikael Hansson, docent i arbetsrätt vid Göteborgs universitet, beskriver med rätta det aktuella förslaget som att man i grunden förändrar den svenska modellen.
– Det är en nyordning kan man säga. Att en organisation då kan disponera över en annan organisations rätt att vidta stridsåtgärder, säger Mikael Hansson till SR:s Ekot.

Det här riskerar att leda till en lång rad problem.

Till exempel kan fackförbund som står närmare arbetsgivaren komma att etableras. Vinner de över medlemmar från de fack som i dag är störst (men som redan sett organisationsgraden sjunka) blir de ett verkligt hot. Genom goda relationer till arbetsgivarsidan (och mindre behov av en strejkkassa) kan de till exempel erbjuda medlemsskap med betydligt lägre avgifter. På så sätt kan de bli en part stor nog för att kunna teckna det bärande avtalet med arbetsgivaren. Då blir det detta arbetsgivarnära fack som får avgöra om det mindre LO-förbundets strejk ska tillåtas eller inte.

Tidigare har till exempel Sverigedemokraterna startat fackförbundet ”Löntagarna”, som de själva beskrev som politiskt oberoende och ”öppet för alla”. Löntagarna fick få medlemmar och la ner verksamheten 2014, men risken att de kommer igen i ny skepnad växer både i takt med att SD blir större och i med den typen av lagstiftning som regeringens utredning väntas föreslå. Då finns plötsligt avgörande incitament för både SD och näringslivet att stimulera den typen av nya fackförbund. Varför inte tillsammans?

Det är bara ett par exempel på vilka risker förslaget innebär. Utöver det bör nämnas att detta redan nu, när det rapporteras om förslagen i medierna, slår in en kil mellan en del arbetare runt om i Sverige och LO. Detta eftersom lojaliteten med Socialdemokraterna ifrågasätts när en S-regering börjar prata om att inskränka strejkrätten. Det är också en aspekt värd att fundera över för Stefan Löfvens regering under ett valår.

Även om nya regler skulle fungera som förespråkarna inom S nog tänker sig – att LO-förbunden ges en monopolliknande ställning inom många arbetaryrken – är även det ett hot mot facken, illa förklätt till lösning. För i samma ögonblick som de politiskt orienterade LO-förbundens ställning börjar likna monopol kommer också högerns ansträngningar för att begränsa fackförbundens makt att intensifieras. Då kommer angreppen ses som allt mer legitima.

Den vettiga vägen framåt är förstås att skrota utredningen redan innan den presenteras. Detta lär dock inte hända. Men först när regeringen slängt idéerna om inskränkt strejkrätt i papperskorgen kan vi faktiskt närma oss en lösning på konflikten i Göteborgs hamn.

Innan dess kommer arbetsgivaren inte att förhandla eller kompromissa en millimeter. Och innan dess kommer en diskussion om till exempel trepartsavtal med fredsplikt, där både Transport och Hamnarbetarförbundet ingår, inte att bära frukt.

Sök på Politism.se