Stäng
april 18, 2018
Zina Al-Dewany, redaktör
Elevers bakgrund betyder allt mer för deras betyg. Foto: Pontus Lundahl/TT

Ny granskning: hit går pengarna när eleverna flyr

”Ibland tänker jag att om jag hade stannat så kanske jag skulle ha påverkat de andra i min klass att göra det rätta. Det känns lite dåligt att jag lämnade dem.”

Orden är Cielo Lin Aramayo Velardes. Hon är en av de elever som bytte skola under mellanstadiet, från en utsatt förortsskola till en friskola i Göteborgs centrum. I kväll medverkar hon i SVT:s Uppdrag Granskning när de uppmärksammar den stora skolsegregationen i Sverige.

I Sverige är det allt mindre din ”fria vilja” som påverkar din framtid. Snarare avgör dina föräldrars utbildningsnivå och ekonomiska situation om du själv väljer att studera vidare. I en ny rapport från Skolverket framgår även att elevernas hemförhållanden och socioekonomiska situation blir allt viktigare för deras resultat.

Klass är alltså helt avgörande för många barns framtid.

Det är här den svenska skolpolitiken gått vilse. När det fria skolvalet infördes så menade glada politiker att det skulle ge en större frihet för alla elever att välja bort dåliga skolor för bättre. Då spelar det ingen roll var du bor, du kan ändå sticka därifrån. Problemet är att de som flyr från utsatta skolor framför allt är de elever som har välutbildade och föräldrar med tid och möjlighet att engagera sig extra. Kvar blir färre elever med ännu sämre förutsättningar. Hur blev det så?

Vi har något som kallas ”elevpeng”. I Göteborg är den elevpengen 80 000 kronor per elev och år. Men i ett försök att jämna ut skillnaderna så är elevpengen högre för barn som lever i socialt utsatta områden – i Angered är den 95 000 kronor. Problemet är att när dessa elever byter till en skola i centrum, så följer extrapengarna med till ”rikare” skolor. På så sätt visar Uppdrag Granskning att Angered har förlorat 36 miljoner kronor på barnens skolbyte.

Om vi lyssnar på Cielo Lin Aramayo Velardes ord, så kan man tro att det är hennes och andra elevers fel som byter skola. Hon har själv dåligt samvete. Men det ska hon inte ha. För henne var det en sista utväg att få bättre betyg trots bostadsorten. Problemet är att inte alla skolor kan erbjuda en likvärdig utbildning, det som är själva poängen med svenska skolan. Skolan ska utjämna människors livschanser, i dag verkar den göra det motsatta.

Det är inte en enskild orsak som är boven, men när friskolor får ersätta de kommunala så väljer de oftare bort att finnas i utsatta områden. Deras vinstintresse står framför barnens utbildning och deras samhällsansvar, då lockar man hellre ”problemfria” elever. Att försöka lösa problemet med elevpeng har uppenbart slagit tillbaka. Så vad gör vi?

Grunden är fortfarande att vi har ett skolsystem där riskkapitalister får etablera sig, suga ut kommunala skolor på resurser och sedan lägga ner där det inte är lönsamt. Den boendesegregation vi har kan skolan knappast lösa, men då måste vi i alla fall ha ett system som har råd att erbjuda alla elever, oavsett bostadsort, en god utbildning. För avskaffar vi inte det fria skolvalet, så måste vi se till att det används just för möjligheten att välja ett mer passande alternativ, inte för att välja bort ett dåligt.

Sök på Politism.se