Stäng
maj 15, 2016
Politism, redaktion
Foto: CHRISTOPHE PETIT TESSON/AP/TT

#NuitDebout – Makten ser större ut när vi själva står på knä

Den här gången går vi inte hem. Nu stannar vi uppe hela natten. Nuit debout – en natt på fötter, stående. Pratande. Den franska generalstrejken och massdemonstrationen 31 mars mot föreslagna försämringar i arbetsrätten, El Kohmri-lagen, blev startskottet för en våg franska torgockupationer.

Studenterna var de första att gå ut på gatorna. Den 9 mars samlade de en halv miljon i en demonstration mot arbetslagen. Liknande försämringar i arbetsrätten hade föreslagits förut, men då av högern. Nu är det François Hollandes socialdemokratiska regering som monterar ner arbetsrätten. Den massiva studentprotesten tvingade fackföreningarna att agera. Den 31 mars kallade de till massdemonstrationer över hela Frankrike. Över en miljon människor hörsammade kallelsen. Men när de väl gått ut på gatorna stannade de kvar. Nya initiativ tog vid.

Aktivisttidningen Fakir fångade tillfället. Flyers delades ut med texten #nuitdebout, en natt stående. Debout. Det laddade ord som inleder Internationalen; ”Debout, les damnés de la terre”. Fakir organiserade efter demonstrationen en visning av filmen ”Merci patron!” (”Tack chefen”) på Place de la République, med en öppen diskussion kring frågeställningen ”hur kan vi göra dem rädda?”.

Hur skapar man bäst en förändring i samhället? Genom att samlas bakom konkreta krav eller förkasta hela systemet? Genom att öppna dörrar för dialog eller skrämma makthavarna? Gå genom etablerade folkrörelser eller bygga helt nya strukturer?

Frågorna är inte nya, men nu diskuteras de återigen öppet i fysiska möten på de franska torgen. Varje kväll klockan sex börjar stormötet på Place de la République. På torget har tält rests. Provisoriska mötesrum öppnats. Diskussionerna streamas av det egna medieteamet. Ett folkkök lagar mat.

Varje kväll klockan tio töms torget av polisen. Tälten plockas undan, kastrullerna bärs bort. Tårgasen rullar in. Några stenar kastas tillbaka. De flesta drar sig undan. Men kommer tillbaka dagen efter och bygger upp tältlägret igen. Mötena fortsätter som inget hänt.

Bara att samlas på torgen i sig har blivit en radikal handling, eftersom varje offentlig samling bryter det undantagstillstånd som införts efter de islamistiska terrordåden i november 2015. Samlingarna bryter rädslan, inte bara för terrorn, utan även för att terrorlagarnas inskränkningar i civila rättigheter ska bli permanenta.

Torgockupationen som form känns igen från Occupy Wall Street, arabiska vårens Tahrir i Kairo och spanska Indignados. Hur undviker man att gå deras öde till mötes? Att snabbt blomma upp, samla stora folkmassor och sedan försvinna. Indignados är de som lyckades ta sig vidare. Med lokala framgångsrika vallistor, medborgarplattformar, antivräkningskommittéer, stadsdelsorganisering och taktiskt samarbete med den nya vänsterkraften Podemos.

Det är dessa erfarenheter NuitDebout försöker lära sig av. Efter ett internationellt möte på Place del la République har 15 maj utropats till en global aktionsdag, #GlobalDebout. Det är femårsdagen för den massprotest som blev startskottet för Indignados och som förändrade hela det spanska politiska landskapet.

Rörelsen försöker balansera på två ben.

Dels bygga broar till facken och arbetsplatserna. Ställa ett konkret krav, försämringarna av arbetsrätten ska stoppas. Dels en vilja att gå längre. Bryta den defensiva positionen att bara svara på försämringar.

Utmana hela den hegemoniska logik som får en socialdemokratisk regering att driva en nyliberal högerpolitik. Som får Nationella fronten att framstå som enda alternativet, när gränserna mellan högern och vänstern blivit allt mer diffus genom att föra samma krispolitik.

Generalstrejken (grève général) kompletteras nu med att drömma stort (rêve général), om en annan samhällsutveckling. När vi reser oss upp – debout – ser vi att makten endast framstod som stor för att vi själva stod på knä.

Det är budskapet den 15 maj från Place de la République till världen.

Mathias Wåg.

Sök på Politism.se