Stäng
januari 27, 2017
Eric Rosén, chefredaktör
Foto: Henrik Montgomery/TT

När jobbet blir farligt för välfärdsarbetarna

I samhällsdebatten om ”trygghet” och ”ordning” hamnar fokus ofta på att till exempel polisen måste få bättre förutsättningar, fler kollegor och högre lön. Det är bra att den diskussionen får mycket utrymme, men det går inte att prata om trygghet och tillit till grundläggande samhällsfunktioner om man inte också tittar på vården.

Gör man det känner man sig tyvärr inte värst trygg.

Dagens Arena har via Arbetsmiljöverket tagit fram siffror som visar på en alarmerande ökning av antalet anmälningar från skyddsombud:

”[…] det är framför allt inom vård- och omsorgssektorn som antalet anmälningar skjutit i höjden. På tio år har antalet mer än fördubblats – från 67 till 143 anmälningar. De flesta anmälningar rör den psykosociala arbetsmiljön men även hög arbetsbelastning, stress och underbemanning är vanligt förekommande.”

Detta är en underrapporterad kris, där många av de som bär upp välfärden på sina axlar vacklar och är på väg att slås ut. En utveckling som gör livet osäkrare för patienterna samtidigt som det gör arbetsmiljön ohållbar och i värsta fall direkt farlig för den som jobbar. Och förutom att arbetsmiljöproblem, låga löner och dåliga villkor riskerar att knäcka en del av de som jobbar i välfärdsyrken i dag gör det också att allt färre kommer att vilja söka sig till dessa yrken i framtiden.

Sök på Politism.se