Stäng
november 2, 2015
Politism, redaktion
Louise Dane och Viktor Banke. Foto: Saga Berlin

Myter om migration, del 4: ”Ensamkommande barn och åldersutredningar”

Varför görs det inga åldersutredningar? Vem är ett barn? Hur avgörs det? Hur gör Migrationsverket om de inte litar på en asylsökande. Frågan om ensamkommande är ett område där myterna är otroligt spridda.

Här förklarar migrationsforskaren Louise Dane och migrationsrättsjuristen Viktor Banke hur Sverige hanterar och behandlar de ensamkommande flyktingbarnen och hur asylskälen bedöms.

Sammanfattning:

  • Alla barn är barn tills de är 18 år, även ensamkommande barn.
  • Åldersbedömningar görs redan i Sverige i dag. Bevisbördan ligger på den asylsökande. Men det går inte att säkert bestämma någons ålder genom medicinska åldersbedömningar.
  • Har en person skyddsbehov ska hen beviljas skydd. Detta gäller såväl vuxna som barn. Barns ålder är inget eget asylskäl utan har framför allt betydelse om skyddsbehov inte kan konstateras.
  • Det måste finnas ett “ordnat mottagande” att skicka tillbaka barn till. Finns inte det så kommer barnet att beviljas tillstånd i Sverige även om skyddsskäl saknas.

PRESSRELEASER

från Cision

Sök på Politism.se