Stäng
november 2, 2015
Politism, redaktion
Louise Dane och Viktor Banke. Foto: Saga Berlin

Myter om migration, del 3: Dublinförordningen

I detta avsnitt pratar migrationsforskaren Louise Dane och migrationsrättsjuristen Viktor Banke specifikt kring Dublinförordningen, som alltid är mitt i debatten när flyktingkrisen och migrationsfrågorna diskuteras. Här finns en lång rad myter och missuppfattningar att bemöta och resonera kring.

Efter att avsnittet har spelats in har ett påstående blivit allt vanligare i migrationsdebatten. Det är att Sverige skulle kunna införa gränskontroller för att personer som stoppas vid gränsen mellan Danmark och Sverige ska återsändas till Danmark – i enlighet med Dublinförordningen.

Men alla har rätt att söka asyl vid gränser, så gränskontroller stoppar inte asylsökande.

Vad personer som påstår detta menar är dock att det i en sådan situation finns bevis för att personen tidigare varit i just Danmark och att det därför är Danmark – inte Sverige – som ska pröva personens asylansökan.

I Dublinförordningen finns en uppräkning av de grunder som gör att ett land kan bli ansvarigt för att pröva en ansökan:

  1. Om den asylsökande har familj i något EU-land
  2. Om den asylsökande har beviljats uppehållstillstånd i eller visum till något EU-land
  3. Det EU-land som den asylsökande kom till när hen reste in i EU (dvs. när hen passerade en yttre gräns)
  4. Om den asylsökande har uppehållit sig i något EU-land i mer än fem månader
  5. Det EU-land där (den första) asylansökan lämnats in

Grunderna prövas i den här ordningen, uppifrån och ned. De här grunderna är de enda grunderna som finns i Dublinförordningen. Det är alltså en uttömmande lista. Att en asylsökande endast rest igenom ett land knutet till Dublinförordningen innebär alltså inte att landet blir ansvarigt för att pröva ansökan. I klartext: om en person rest igenom Danmark utan att ansöka om asyl och sen kommer till Sverige och här söker asyl så spelar det ingen roll att vi vet att personen har rest igenom Danmark. Om personen däremot har familj i Danmark, har uppehållstillstånd/visum i Danmark, kom till Danmark som första land i EU eller har vistats i Danmark i mer än fem månader alternativt sökt asyl i Danmark – då är Danmark ansvarigt land. Inte annars.

PRESSRELEASER

från Cision

Sök på Politism.se