Stäng
november 2, 2015
Politism, redaktion
Louise Dane och Viktor Banke. Foto: Saga Berlin

Myter om migration, del 2: ”Sverige kan inte själv”

Varför måste vi ta emot så många? Varför gör inte de andra EU-länderna något? Klarar Sverige att ensamt ta ansvar för alla flyktingar? Har vi helt andra regler än alla andra EU-länder? Myterna och missupfattningarna är som vanligt otaliga när migrationspolitik och invandring diskuteras.

Här förklarar migrationsforskaren Louise Dane och migrationsrättsjuristen Viktor Banke hur många som flyr till sitt närområde snarare än till Sverige, hur EU:s förordningar fungerar och vad som gör att Sverige uppfattas ”ta emot” en massa människor trots att vi inte alls hjälper någon att ta sig hit.

Sammanfattning:

  • Alla EU-länder är som utgångspunkt bundna av samma regler. Antalet beviljade tillstånd hänger främst ihop med hur många som ansöker.
  • Att återinföra gränskontroller mellan Schengenländerna innebär inte att man stänger gränser för asylsökande. Asylsökande kan söka asyl vid gränsen.
  • Det går inte att sätta ett ”tak” för asylinvandringen så länge vi inte också går ur EU, lämnar flyktingkonventionen eller omförhandlar dessa regler inom EU.
  • Vill man hindra människor från att komma till Sverige är ökade satsningar på att stänga EU och satsningar för att hindra flyktingbåtar det som gör att färre når EU och får beviljade ansökningar.

Sök på Politism.se