Stäng
november 2, 2015
Politism, redaktion
Louise Dane och Viktor Banke. Foto: Saga Berlin

Myter om migration, del 1: Lyxflyktingar

Finns ”lyxflyktingar”? Vem är en ”riktig flykting”? Får man asyl i Sverige bara för att man har lite dåligt med pengar? Detta är några av de vanligaste myterna just nu. Men vilka är de skyddsgrunder som finns för asyl egentligen?

En annan fråga som ofta ställs är den om varför det är så många män som flyr till Sverige: Var är flyktingkvinnorna?

Dessutom resonerar migrationsforskaren Louise Dane och migrationsrättsjuristen Viktor Banke om kvotflyktingar, humanitära visum och vad så kallade ”lagliga vägar” skulle innebära för Sverige.

Sammanfattning:

  • För att kunna söka asyl i Sverige måste man vara i Sverige eller vid Sveriges gräns. Undantaget är kvotflyktingar.
  • Det är ekonomiskt prövande och ofta livsfarligt att fly. Det gör att unga män ofta antas klara resan bäst och därför är vanligare som flyktingar.
  • Flyktingar är individer. Vissa har mer pengar, andra mindre. En person kan dock vara flykting även om hen har en god ekonomisk status – däremot kan inte enbart dålig ekonomisk status (i dagsläget) leda till uppehållstillstånd.
  • För att beviljas skydd i Sverige måste man uppfylla rekvisiten. Flyktingbegreppet är detsamma oavsett om en person uppfyller kraven när hen befinner sig i hemlandet eller om hen befinner sig här i Sverige. En noggrann bedömning görs. Är kraven uppfyllda har Sverige en skyldighet att bevilja asyl.
  • Asylrätt innehåller som övrig juridik en bevisprocess och det finns de som har skyddsskäl men inte har kunnat göra dessa sannolika, vilket innebär att en del av de som utvisas far illa när även om de inte bedöms ha asylskäl i Sverige.

Sök på Politism.se