Stäng
april 22, 2016
Eric Rosén, chefredaktör
Hur är demokratisynen i ditt parti, Anna Kinberg Batra? Foto: Jessica Gow / TT

Moderat vill begränsa människors rätt att demonstrera

Parallellt med den rimliga kritiken mot Mehmet Kaplan, Yasri Khan och snabbt krisskapande miljöpartistisk krishantering ser vi också en rädsla för det ”annorlunda” pysa fram på alla håll och kanter. Allt som uppfattas som avvikande blir plötsligt hotfullt. Det finns en hel del xenofobi bakom de där reaktionerna.

Kanske är det just xenofobi som får Danderydsmoderaten Hanna Bocander att på Dagens Samhälle föreslå att polisen ska börja ingripa mot demonstranter som inte pratar svenska. Det är förvisso inget nytt att en del högerpolitiker vill kladda på sånt som organisations- och demonstrationsfrihet. Allra längst går Moderaternas systerparti i Spanien. Men det här är verkligen en anmärkningsvärd syn på grundläggande medborgerliga fri- och rättigheter:

”Ett förbud mot åsiktsyttringar vid demonstrationer på andra språk än svenska eller som inte tolkas till svenska får ses som en proportionerlig och fullt försvarbar inskränkning av demonstrationsfriheten […]”

Den här typen av förslag är ett betydligt större hot mot vår demokrati än någonsin en miljöpartist som vägrar hälsa. Hanna Bocander förslag är fullständigt oacceptabelt och frågan som bör ställas till den moderata partiledningen är följande: Hur ser ni på er partikamrats bristande demokratisyn?

Sök på Politism.se