Stäng
april 19, 2016
Elis Örjes, medarbetare
En tiggare på Sveavägen en kall vinterdag. Foto: Maja Suslin / TT

Menar SvD Ledare att romerna ska skylla sig själva?

SvD:s ledarskribent Jonatan Lönnqvist skrev fredagen den 15 april en ledare med tesen att ”[…] romer som väljer tiggeriet har också ett eget ansvar”.

Lönnkvist börjar texten med förbehållet att romer historiskt varit utsatta för förtryck – för att sedan gå in på den kalvinska prästen Stanislav Emirov bok: ”Varför tigger romer?” Boken – som för övrigt sågats av ordföranden för Kommissionen mot antiziganismThomas Hammarberg, och ledartextens tes är delad och delvis motsägelsefull.

Å ena sidan så säger han att tiggare är fattiga och att tiggande är en del i en försvarsmekanism mot ett samhälle som länge förtryckt dem. Å den andra sidan menar Lönnqvist att romer valt att tigga i högre utsträckning än andra grupper och därför själva bär ansvaret för en del av sin utsatta situation.

Dessa tankar motsäger varandra. Lönnqvist pekar på att romerna har det så fattigt och jävligt att de historiskt tjänat mer på att tigga – men att de samtidigt har ett val att tjäna sitt levebröd på ett annat sätt. Det går inte ihop.

Lönnqvist beskriver en människa som fri och obunden, som kan göra rätt eller fel val, och som har ett moraliskt ansvar över sin situation. Han menar indirekt att romerna delvis har sig själva att skylla för att de är fattiga. De är inte är så visa och smarta och bra på att välja som han själv är – utan har valt fel.

Problemet är bara att människor inte alls är så fria, obundna och med en förmåga att välja rätt som Lönnqvist vill göra gällande. Människan är tvärtom ofta utlämnad till att lita på den samlade erfarenheten som förmedlas genom kultur – eller som styrs av de institutioner som styr oss och samhället.

Därför blir det meningslöst att peka finger mot grupper i samhället utan att fråga sig: vem ska avgöra var ansvaret ska ligga för att vi ska kunna förbättra romernas situation i Europa?

En ledarskribent på SvD?

Ska romernas situation förändras till det bättre är det upp till Sveriges regering, och EU, att ta tag i frågan. Något som Lönnqvist borde peka på i stället för att utkräva ansvar från de svagaste i samhället.

PRESSRELEASER

från Cision

Sök på Politism.se