Stäng
april 20, 2017
Eric Rosén, chefredaktör
Trygghet i en ny tid? Foto: Håkon Mosvold Larsen /TT

Man kan inte skydda sig mot terror med rena fantasier

Enligt SVT:s Mats Knutson har Socialdemokraterna ställt sig bakom Miljöpartiets besynnerliga krav på elektronisk fotboja för asylsökande som fått avslag och som anses kunna utgöra en säkerhetsrisk.

Det är inte överraskande, Socialdemokraterna vill just nu visa att de gillar tuffare tag och har alltid varit mer för dessa tuffa tag än Miljöpartiet. Icke desto mindre är det korkat och snurrigt.

Det finns än så länge ingen som har presenterat ett enda argument för varför det skulle vara ett effektivt eller smart sätt att förebygga terror. Ingen.

Redan där borde diskussionen vara slut, eftersom det här är en fråga som ska diskuteras i de blocköverskridande samtalen om terrorbekämpning.

Miljöpartister antyder gärna i debatten att detta skulle kunna ersätta förvarsplatser. Det låter som en mer human utveckling. Men det är inte sant. Förvarsplatserna kommer inte att bli färre, tvärtom vill nästan alla partier ha fler och ingen driver på för att de ska bli färre eller ersättas av elektroniska fotbojor.

Förslaget gäller i dagsläget som sagt enbart den som fått avslag på sin asylansökan och samtidigt anses vara en säkerhetsrisk. Eftersom förslaget är så pajasartat kommer det inte ha någon effekt, och då ligger det i politikens natur att längre fram utvidga lagstiftningen så att den omfattar fler. Så det är dit vi är på väg om detta blir verklighet.

Det här handlar om att sätta elektroniska fotbojor på människor som inte är misstänkta för något brott. Elektronisk fotboja motsvarar i Sverige fängelsedom. Steget till att börja sätta ej brottsmisstänkta säkerhetsrisker i reguljära fängelser blir alltså mycket litet.

En avgörande grej vid användningen av elektronisk fotboja är att den som bär den är ytterst motiverad att avtjäna sitt straff. Annars är det nämligen bara att klippa av bojan eller förstöra den. Vill man begå terrordåd är det naturligtvis ett gångbart alternativ.

Miljöpartiet – och nu Socialdemokraterna – gör sig till åtlöje när de försöker bekämpa terrorbrott med lagstiftning byggd på rena fantasier.

PRESSRELEASER

från Cision

Sök på Politism.se