Stäng
oktober 6, 2016
Eric Rosén, chefredaktör
Anna Hagwall (SD). Foto: Roger Vikström / TT

Logiskt att SD-politiker är rädda för ”judarnas makt”

Sverigedemokraternas riksdagsledamot Anna Hagwall är tidigare mest känd för att ha sagt att kvinnor som misshandlas av sina män inte ska ”gnälla så mycket” är i hetluften igen. Detta sedan hon skrivit en riksdagsmotion där hon vill slopa presstödet. Det i sig är inte det kontroversiella, men motiveringen är desto mer avslöjande.

Hon säger sig vilja bekämpa Bonniers makt i Sverige genom att införa en reglering som gör att ingen etnisk grupp ska tillåtas kontrollera mer än fem procent av medierna. Det är tydligt att hon syftar på ”judarna” och att hon därmed skriver in sig i en lång antisemitisk tradition av konspirationsteorier om att ”judarna kontrollerar media” både dolt och öppet. Hon skriver i ett mail till Aftonbladet:

”De flesta små tidningar kontrolleras direkt eller indirekt av Bonnier och varför denne skall få betalt av svenska skattebetalare är en gåta. De små tidningarna i landsorten har blivit direkta eller indirekta språkrör till DN/Bonnier.”

Att vara kritisk mot ägarkoncentration i sig är inget problem, men som Martin JönssonDN skriver i en läsvärd text är detta något annat:

”Hon ger sig också in på ett resonemang om ägarnas etnicitet, vilket kopplar till en klassiskt, antisemitisk tradition om den ‘judiska mediemakten’.
[…]
Att Sverigedemokraterna inte är några vänner av de traditionella medierna är väl känt. Riksdagsledamoten Kent Ekeroth, har ju tidigare sagt, på Twitter, att partiet ska ‘stoppa medierna, i sinom tid.’ Men att Sveriges riksdag ska behöva lägga tid på ett vilt fabulerande av en gravt okunnig ledamot är oroande för den demokratiska processen. Det visar på ett förakt för allt som är sant och viktigt.”

Sverigedemokraterna har distansierat sig från förslaget och sagt att Hagwalls motion inte rimmar med partilinjen.

Men på många sätt är Hagwalls förslag en oerhört logisk ingång för Sverigedemokraterna. Dels för att det är väl belagt att de har sina rötter i nazismen. Men också för att frågan om makt och ägande för dem aldrig bara är en fråga om vare sig liberal ekonomisk marknadsekonomi – eller en fråga om kapitalism och ägarnas makt över produktionsmedlen.

Tvärtom landar partiet alltid i fokus på etnicitet, nationalitet, ursprung och nedärvd essens. Man tillskriver etniska grupper en automatiskt gemensam politisk agenda – och gör man det spelar det alltså ingen roll om dessa etniska grupper äger konkurrerande medier eller företag, man tror att intresset som etnisk grupp trumfar allt annat.

Och lider man av den vanföreställningen kan man förstås som Hagwall se problem med att till exempel ”judar äger för mycket”.

PRESSRELEASER

från Cision

Sök på Politism.se