Stäng
januari 20, 2014
Eric Rosén, chefredaktör
Tobias Baudin, LO:s första vice ordförande. Foto: Erik Mårtensson / SCANPIX

LO gör sin tydliga linje förvirrande

När Karl-Petter Thorwaldsson tillträdde markerade det starten för en ny, mer offensiv och politiskt stringent, LO-era. Från Wanja Lundby-Wedins rätt passiva sista år som förbundsordförande till ett ledarskap som vågar ta strid och stå på sig. En av de tydligaste frågorna där LO under Karl-Petter Thorwaldsson tagit en ledarroll är den om vinst i välfärden, där man beslutat att LO ska verka för en non profit-princip inom vård, skola och omsorg. Man kom också med en rapport där man tydligt kräver regleringar.

LO har vunnit den här debatten och resten av det politiska Sverige jagar en position relativ LO:s. Alla opinionsmätningar som gjorts visar också att de har folket med sig. I slutet på maj 2013 kom en av de viktigaste positionsförflyttningarna när Kommunal, vars medlemmar verkar i just välfärden, på sin kongress fattade samma beslut. Ett av argumenten som på kongressen lyftes fram för Kommunals positionsförflyttning är sammanhållningen inom LO och nödvändigheten i att ställa sig bakom ett redan trovärdigt alternativ.

Med detta i beaktande får man säga att LO spelar ett högt spel när de nu går ut och underminerar sin egen argumentation. Nu föredrar LO i stället en partsmodell framför regleringar. Man vill på något sätt komma överens om vinsterna med näringslivet, berättar LO:s förste vice ordförande Tobias Baudin i Dagens Nyheter.

Förutom att det är svårt att förstå exakt hur det skulle gå till känns det som en ohyggligt osannolik lösning på problemet. Dessutom undrar man om det inte skulle försvaga Kommunal i andra frågor. Vilka ytterligare eftergifter tänker man sig att pressa en arbetsgivare till i förhandlingar om de redan gått med på att inte ta ut vinst? Nej, lagreglering känns som den enklast framkomliga vägen.

PRESSRELEASER

från Cision

Sök på Politism.se