Stäng
februari 11, 2016
Eric Rosén, chefredaktör
Janne vill sätta din lön. Foto: Yvonne Åsell/SvD/TT

Liberalerna vill att Jan Björklund sätter lönerna i Sverige

Centerpartiet var ute och härjade häromdagen om att människor som flyttar till Sverige måste få lägre löner. Hur de hade tänkt sig en lagstiftning om detta var dock svårt att förstå, och de gav inga svar.

I dag förtydligade Liberalerna detta på DN Debatt.

De vill helt enkelt att vi slopar den svenska modellen, där löntagarkollektiv förhandlar med arbetsgivarkollektiv om lönerna. I stället ska Jan Björklund (!) sätta lönerna. 14 000 kronor tycker han är lagom, skriver han i artikeln, och slår också fast att vi måste ha större klyftor i Sverige. Unga människor och invandrare ska inte heller försäkras på samma sätt som andra som jobbar, och de ska inte ha rätt att i organiserad form förhandla sin lön (eftersom den bestäms av Björklund).

Liberalerna och andra som vill se nya låglönejobb i Sverige hänvisar ofta till Finanspolitiska rådet och dess ordförande John Hassler. Kan vara värt att påminna om att han också svarade ”Jo visst” på frågan om inte låglönejobben ger ett a-lag och ett b-lag, en ny underklass.

Gäller det förresten bara de som flyr undan krig? Gäller den nya anställningsformen även den som flyttar hit från USA, Norge eller Spanien?

Regeringen gjorde ett historiskt misstag när de i ”migrationsuppgörelsen” gick med på att flyktingars möjlighet att gå från tillfälligt till permanent uppehållstillstånd skulle kopplas till om en arbetsgivare var beredd att ge flyktingen jobb.

Där gjordes mänskliga rättigheter till något som kopplas till anställningsbarhet och löner. Där öppnade man för den här typen av specialregler för invandrare som går emot allt som arbetarrörelsen slagits för.

Som ett brev på posten kommer dessa krav på lönesänkningar. Och snart kommer förstås diskussionen om att den som inte accepterar att flyktingar jobbar för allmosor är emot att de får permanenta uppehållstillstånd.

Vi är på väg mot fruktansvärt skrämmande villkor på arbetsmarknaden. Den svenska modellen, där de som jobbar och de som anställer kommer överens om lönerna, är under attack.

Den som inte tar strid emot detta accepterar orättvisorna.

Sök på Politism.se