Stäng
februari 17, 2017
Eric Rosén, chefredaktör
Åsa Fahlén, ordförande för Lärarnas Riksförbund (LR) . Foto: Anders Wiklund/TT

Lärarna säger ifrån – stoppa ALLA aktiebolag i skolan

Lärarna kräver att regeringen går ett steg längre.

Debatten om vinst i välfärden tycks aldrig ta slut – och det är nog så att det enda som kan stoppa den är en lagstiftning som begränsar eller stoppar vinsterna. Orsaken till att den är så intensiv just nu är att remisstiden för Ilmar Reepalus utredning ”Ordning och reda i välfärden” går ut om en vecka. Inför det vill väldigt många säga sitt och komma med inspel om vilka förslag som är bra, vilka som behöver förbättras och vilka som ska skrotas.

I går kom ett extremt tydligt besked från Lärarnas riksförbund, som organiserar  90 000 lärare i Sverige.

De ger Reepalus utredning tummen upp och ställer sig bakom den. Den enda viktiga skillnaden i deras syn jämfört med Reepalus är att Lärarnas riksförbund vill gå ett steg längre och stoppa alla aktiebolag från skolan.
– Vi tycker det blir fel incitament, det blir fel intresse som blir huvudfokus med aktiebolag, därför är förslaget om vinstbegränsning ett steg i rätt riktning, säger ordförande för Lärarnas riksförbund, Åsa Fahlén, till SVT.

Några av orsakerna är förstås att lönerna är lägre i friskolor, att friskolor har lägre lärartäthet än kommunala skolor, att friskolor har fler obehöriga lärare och att konkurrensen mellan skolor bidrar till betygsinflationen. Något som lett till att eleverna på friskolor har bättre betyg trots sämre resultat (eftersom det gör det lättare att sälja in sig till nya elever). Det är det här läget som gjort att även åtta av tio rektorer i Sverige vill stoppa möjligheten att ta ut vinst ur skolverksamhet. 

Kanske måste Ilmar Reepalu och regeringen vara beredda att lyssna på remissvaret här. Vinstbegränsning må vara tillräckligt i andra delar av välfärden – men skolan kan behöva fler steg. Särskilt eftersom det handlar om myndighetsutövning.

De allra flesta i Sverige tycker precis som lärarna och rektorerna att vinstjakten måste stoppas i skolan. Men vi slåss mot mycket starka intressen med enorma resurser. Näringslivslobbyn kämpar med näbbar och klor för att skolan och välfärden ska vara ett ställe där man tjänar snabba pengar. Därför är det viktigt att vanligt folk engagerar sig och orkar fortsätta höja rösten mot vinstdriften. Utan engagemang finns en risk att storbolagen lyckas påverka politikerna. Därför behövs alla röster i den här frågan. Din också.

Sök på Politism.se