Stäng
mars 8, 2018
Zina Al-Dewany, redaktör
Kvinnor ansvarar för den största delen av hemarbetet. Foto: Fredrik Sandberg / TT

Kvinnor är inte till för att tjäna dig

Det första slaveriet skedde genom mannens förslavande av kvinnan. Så här skrev filosofen och sociologen Friedrich Engels:

”Hushållsgöromålen förlorade sin offentliga karaktär. De angick inte längre samhället. De blev en privattjänst, kvinnan blev den första av tjänarna, utträngd ur deltagande i den samhälleliga produktionen.”

Sedan dess har det hänt mycket. Men var är vi i dag?

Kvinnor och män är jämställda i samhället ­– i teorin. Men kvinnor är mer utsatta för sexuellt våld, varav en stor del sker i hemmet. Kvinnor har merparten av alla otrygga anställningar på arbetsmarknaden och står även för merparten av sjukskrivningar som är stressrelaterade.

Kvinnor drar det största lasset i hemmet, både det fysiska och det emotionella.

När Moderaterna och alliansen styrde Sverige sa de sig vilja göra något åt det här. Fler skulle komma i arbete, färre vara arbetslösa och fler företagare skulle vara kvinnor. Och kanske det viktigaste: Medelklassens kvinnor ska vara på jobbet längre genom att slippa en del av hemarbetet. Så fick vi RUT-avdraget. Ett avdrag som blivit en så normal del av våra hushåll att inte ens Socialdemokraterna vill ta bort det.

Men i en ny rapport från tankesmedjan Katalys beskrivs vad RUT egentligen gjort för jämställdheten.

De som köper RUT är främst kvinnor. Men det är framför allt kvinnor som lever i hushåll med hög inkomst. Ju större inkomst, desto oftare köper man en städare. Oavsett vems pengar det är, så står kvinnorna oftast för själva köpet. De står för ansvaret att få det gjort. Men även säljaren av tjänsten är en kvinna.

Etniskt svenska kvinnor i hem med goda inkomster har kanske fått en liten dos större jämställdhet tack vare RUT. Tack vare att de slipper städa hemma, passa barnen eller bråka om hemuppgifterna med en envis partner som antagligen drar in mer pengar till hushållet. Kanske vill han ”slippa tjatet” och bekostar därför själv köpet av hushållsnära tjänster, kanske inte.

RUT-avdraget är inte grundproblemet vare sig när det gäller klassklyftor eller ojämställdhet. Men det upprätthåller en samhällsordning där kvinnans ansvar är hemmet, oavsett om hon själv städar eller köper städhjälp. Och där hon fortfarande är beroende av mannens inkomst för att kunna köpa hjälpen, om han vill ”hjälpa” sin övertrötta partner genom att låta en annan kvinna städa hemmet.

Men det värsta är att RUT-avdraget är aktiv politik. I dag går 15 miljarder kronor årligen från våra skattepengar till avdraget. Det är inte feministisk politik, det är omvänd klasspolitik.

Avskaffa i stället RUT-avdraget, inför kortare arbetsdagar, tryggare anställningar och bryt segregationen och ”utanförskapet” genom klassisk omfördelning.

Då kan kvinnan slippa den evighetslånga rollen som mannens tjänare i samhället.

Sök på Politism.se