Stäng
juli 10, 2017
Eric Rosén, chefredaktör
Foto: DANIEL ZDOLSEK / TT

Krascherna efter ”Hesa Fredrik” är en praktskandal

På söndagskvällen tutade och larmade ”Hesa Fredrik” om ett viktigt meddelande till allmänheten (VMA). Ett falsklarm som på sätt och vis kan ha varit det bästa som kunde hända. För nu fick vi inte bara testa hur vi själva reagerar.

Vi fick också se hur samhällsfunktionerna svarade. Ett nödvändigt test eftersom så mycket gick fel.

Polisens hemsida kraschade, 114 14 gick inte att komma fram på och sajterna sosalarm.se och hemsidan för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap överbelastades och gick inte att nå. Dessutom tog det lång tid för medierna att få information och Dagens Nyheter som var först med att reda ut vad som hänt valde att lägga artikeln bakom betalvägg, vilket känns som ett märkligt beslut.

Först efter mer än tio minuter ska information om falsklarmet ha gått ut i Sveriges Radio. Men något meddelande om ”faran över” tutades inte ut.

Det här är faktiskt en praktskandal.

I tider av ett allt högre tonläge mellan stormakterna, viss upptrappning även i Sveriges närområde och en allmänt mycket uppjagad debatt om säkerhet, försvar, militär och påverkan från främmande makt är det inte konstigt att medborgarnas reaktioner blir väsentligt starkare än de kanske hade varit annars. Det har vi så att säga bäddat för gemensamt.

Att då inse att vi inte ens klarar att hålla viktiga sajter uppe vid ett falsklarm tyder på att någon har gjort fel prioriteringar. Kanske handlar det om ren dumsnålhet.

Samtalet om hur många miljarder som ska satsas på vår militära förmåga bör nog utvidgas till att också handla om hur vi säkerställer att medborgarna kan garanteras rätt information i ett nödläge. Nu har vi alltså fortfarande inte ens fått meddelande om att faran är över. Kanske sitter någon stackare fortfarande hukad i skyddsrum och väntar på signalen.

Sök på Politism.se