Stäng
oktober 26, 2015
Eric Rosén, chefredaktör
Foto: Björn Larsson Ask / TT

Köttet bär med sig en lång rad problem

Korv, skinka och pastej hör till de köttprodukter som numera klassas som cancerframkallande av världshälsoorganisationen WHO. Dessutom anses övrigt rött kött från ko, lamm och gris också ”troligen” orsaka cancer.

I Sverige äter vi enorma mängder kött. Mer och mer för varje år. Samtidigt påverkar vårt köttätande klimatförändringarna på ett oacceptabelt sätt. Lägg till att djurindustrin dras med stora problem.

Det känns helt enkelt hopplöst omodernt att inte prata om köttet som ett politiskt problem. Vi som äter kött måste ta till oss av den breda kunskap som finns. Det går inte att försvara att köttätandet ökar över tid i Sverige.

Det känns ålderdomligt och trögtänkt att se det som bara mat, inte som en samhällsfråga.

Köttätandets konsekvenser är så stora att det inte går att reducera till privatmoral. ”Informerade val” kommer inte att förändra världen tillräckligt mycket. Tvärtom måste det lyftas till politisk nivå. Kraven på industrin måste skärpas och skatten på miljö- och hälsoskadliga varor (som kött) måste höjas.

Det finns en lång, lång, rad skäl att ifrågasätta besattheten av kött. WHO:s rapport påminner om att en av orsakerna är cancer.

Sök på Politism.se