Stäng

Sponsrat innehåll

juni 26, 2014
Politism, redaktion

Kommer den du röstar på att fixa fler bostäder?

Åren 2006-2008 byggdes det som mest bostäder i Sverige under 2000-talet. Men även under den mest intensiva perioden byggde vi minst i Norden. Detta trots att vår befolkning stadigt ökar. Detta trots att bostadsbristen är enorm. Detta trots att det saknas hyresrätter i hela landet.

Den borgerliga regeringen, som haft makten i två mandatperioder, har gjort för lite. Kommunerna har gjort för lite. Men även oppositionspartierna vill ofta för lite. Socialdemokraternas bostadspolitik är till exempel inte särskilt ambitiös. Orsaken är att de – liksom de flesta andra politiska partierna – inte längre ser det som en politisk fråga.

Bostadspolitiken har ersatts av en bostadsmarknad, som politikerna vill lägga sig i så lite som möjligt. Ingen är beredd att sätta upp politiska mål för hur kort kötid medborgarna ska kunna förvänta sig. Tvärtom ses det som ett absurt förslag.

Men de senaste åren har det blåst nya vindar och tilltron till politikens kraft har återvänt samtidigt som marknaden misslyckats på en rad områden – med den amerikanska finanskrisen, eurokrisen och bankkriserna som tydliga exempel. Därför finns i dag utrymme för politiska förslag på bostadsområdet som står för något annat än marknadsbejakande. Mot dessa står bara en absurd – ogrundad – längtan efter höga marknadshyror som lösning på problemet.

Sverige är ett land där kötiden för en etta i snitt är två och ett halv år. I många städer är den dubbelt så lång. Eller tre gånger så lång.

Sverige är ett land där vi har massarbetslöshet – samtidigt låter vi bristen på bostäder förstöra på arbetsmarknaden när människor som faktiskt vill flytta till platser där jobben finns inte kan.

Vuxna människor bor kvar i sina tonårsrum, hos sina föräldrar, och väntar på att få ta ansvar och vara sina egna, för att det inte finns några lägenheter att hyra. De som sitter i tungt belånade bostadsrätter tvingas slåss med näbbar och klor för att slippa fler bostäder just där de bor.

Det är en absurd situation där alla vet att det krävs bostadspolitik. Alla vet att ”marknaden” inte på egen hand ser till att det finns lägenheter att hyra. Nu gäller det bara att få politikerna att förhålla sig till frågan politiskt. Och det kommer de bara göra om tillräckligt många pratar om den, om tillräckligt många lyfter den, om alla som bryr sig ställer krav på politikerna.

PRESSRELEASER

från Cision

Sök på Politism.se