Stäng
juni 4, 2018
Zina Al-Dewany, redaktör
Pensionär på golfbanan/ TT Foto: Erik G svensson

Klyftan mellan golf- och fattigpensionärer ökar

Mormor, mamma och snart kanske du själv när du blir äldre. Att bli fattigpensionär drabbar allt fler, och det blir bara svårare att överleva på pensionen.

De som har sämst möjlighet att klara ekonomin är äldre, ensamstående kvinnor. De kan ha arbetat ett helt liv, tvingats in i deltid, tagit hand om barn, skilt sig och nu får de vända på varje krona. Varannan kvinna får i dag statlig garantipension. En kvarts miljon svenska pensionärer lever under EU:s fattigdomsgräns.

Medan inkomsterna stigit i samhället har garantipensionen, det som är det minsta du har rätt till, stått still. Men det är inte den enda anledningen till de låga pensionerna. Sveriges ekonomi är stark nu, men det märks inte för våra pensionärer.

Enligt EU är Sverige på väg att bli näst sämst i EU när det gäller pensionerna.

För att trygga sin pension som kvinna behöver du arbeta i 48 år, för att slippa garantipensionen. En man behöver i jämförelse 36 år. För full pension krävs dessutom 40 års arbete, så för de svenskar som varit över 30 år när de kommit till Sverige spelar det ingen roll hur hårt de arbetar – pensionen kommer vara usel.

Socialdemokraterna lovar att föreslå höjda pensioner i den pensionsgrupp de sitter med i tillsammans med allianspartierna och Miljöpartiet. Det är bra men räcker inte. I stället bör de gå ur uppgörelsen och lova att ändra pensionssystemet i grunden. Annars blir det nästan omöjligt att dra upp fattigpensionärerna till en värdig livsnivå.

Sök på Politism.se