Stäng
september 24, 2015
Eric Rosén, chefredaktör
Foto: Claudio Bresciani / TT

Klassamhället och segregationen allt synligare

Det märks över hela Sverige, det är inte bara en fråga om huvudstaden. Men det är kanske här det märks allra tydligast. Alla som bor i Stockholm känner av det.

Det är en delad stad, mer och mer segregerad för varje år som går. Rika människor som isolerar sig i enorma lyxvillor utanför stan eller i fantastiska våningar mitt i smeten. Fattiga människor som bor med fattiga människor i betydligt mer slitna områden, men skolor som fungerar sämre och med obefintlig offentlig service.

Stockholm illustrerar det svenska klassamhället allt tydligare för varje dag som går.

Det vi redan känner och vet bekräftas nu av en ny forskningsstudie vid Uppsala Universitet:

”– Sverige var länge en förebild bland progressiva samhällsbyggare i övriga Europa men en kombination av växande inkomst- och förmögenhetsklyftor, försvagad offentlig styrning över bostadsfrågan och kraftigt minskad hyressektor i Stockholm har placerat staden i en ny division när segregationen i Europa jämförs, säger Roger Andersson, professor i kulturgeografi på Institutet för bostads- och urbanforskning.”

I Sverige är segregationen och arbetarklassen i allt större utsträckning rasifierad, en konsekvens av både konkreta politiska beslut och av rasism och diskriminering. Men när det kommer till klassegregationen är det ekonomi som är avgörande, menar Roger Andersson:
– Det är huvudsak klass som styr. Invandrande med hög inkomst tenderar att bo med övriga höginkomsttagare men det gäller inte för invandrade med låg inkomst, säger professor Roger Andersson till SVT.

För att förändra detta krävs politiska reformer på i princip alla områden.

En aktiv bostadspolitik, en likvärdig skola, reformer som minskar inkomstskillnaderna och en politik där förutsättningar utjämnas genom att fler saker finansieras gemensamt vore en bra början.

PRESSRELEASER

från Cision

Sök på Politism.se