Stäng
januari 8, 2018
Eric Rosén, chefredaktör
Stefan Löfven (S) och Ylva Johansson (S). Foto: Anders Wiklund/TT

Kan man lita på Stefan Löfvens regering om den svenska modellen?

Strejkrätten måste troligen inskränkas. Det beskedet kom nyligen från arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S).

Utspelet är kopplat till den utredning som regeringen tog initiativ till i maj 2017, och som ska vara klar den sista maj i år. När Johansson meddelade att rätten att strejka skulle utredas skrev vi att det är ett hot mot alla Sveriges löntagare, och tyvärr är det inga överord.

I Socialdemokraternas DNA ingår normalt att stå upp för fackförbundens rättigheter, och att värna de långtgående möjligheter som finns när det gäller att använda konfliktvapnet. Det är därför arbetarrörelsen i Europa jobbade för att slopa EU-förordningen ”Monti II”, som skulle begränsa möjligheterna till stridsåtgärder. Den gången lyckades man. Det är också därför de svenska Socialdemokraterna – med Ylva Johansson i spetsen – bestämde sig för att slopa Lex Laval.

Att man nu går i motsatt riktning är både förvirrande och förvånande. Att tunga S-politiker som Ann-Sofie Hermansson, kommunstyrelsens ordförande i Göteborgvälkomnar en inskränkt strejkrätt så länge det görs med ”precisa justeringar” och sker ”snabbt” är oerhört märkligt, och visar på en rätt naiv inställning till konflikträtten. Lika konstigt är det att IF Metall välkomnar utredningen.
– Det är bättre att en S-ledd regering utreder konflikträtten än att borgerligheten inskränker den, säger förbundets avtalssekreterare Veli-Pekka Säikkälä i ett pressmeddelande.

Säikkäläs uttalande förklarar dock till en del varför stora delar av fackförbundsvärlden är så okritiska till utredningen. Man kan höra det där på fler håll inom facken, även om de inte uttalar sig offentligt: Man räknar med att utredningen åtminstone fördröjer frågan och att den kan hålla högermajoriteten i riksdagen från att via tillkännagivanden i riksdagen kräva en inskränkt strejkrätt redan under våren.

Det är ingen klok strategi. Sedan utredningen påbörjades har nämligen konflikten i Göteborgs hamn, som är själva orsaken till att diskussionen om inskränkt strejkrätt aktualiserats av regeringen, blivit helt låst. Arbetsgivaren, APMT, har nämligen inget som helst intresse av att förhandla fram en lösning på konflikten längre. De är inte beredda att vika en tum utan väntar snällt på lagstiftning från Ylva Johansson. Utredningen omöjliggör därmed för parterna, som redan stod mycket långt ifrån varandra, att komma överens.

Man kan säga mycket om själva konflikten, å ena sidan finns Hamnarbetarförbundets uppfattning och å den andra finns till exempel tidigare LO-ombudsmannen Anders Nilssons utförliga motargument i flera läsvärda Facebook-inlägg. Ingen av dem tror dock på inskränkt strejkrätt som en väg framåt.

Det finns även fackförbund som redan uttalat sig kritiskt. Som Seko Stockholm skriver i ett pressmeddelande:

”Oavsett vad man anser om Hamnarbetarförbundets metoder i kampen för att få motparten att respektera grundläggande fackliga rättigheter så är det uppenbart att en lagstiftning innebär ett ingrepp i förhandlingarna till fördel för en arbetsgivare som agerar antifackligt. Att tro att detta skulle gynna kollektivavtalsmodellen är att bedra sig.”

Eller som Transportarbetarförbundet, som i egenskap av avtalspart är direkt påverkade av konflikten, meddelar via sin förbundsordförande Tommy Wreeth:

”Det är både förvånande och djupt oroande att regeringen är beredda att lagstifta i den här frågan och vi kommer aldrig att ställa oss bakom ett sådant förslag.”

Även arbetsrättsexperten Kurt Jonesjö skrev i somras om det ”fullständiga självmål” en S-regering som inskränker strejkrätten gör.

Och för statsminister Stefan Löfven (S) lär det bli knepigt att fortsätta framträda under parollen att ”Den svenska modellen ska utvecklas – inte avvecklas” när Christer Thörnqvist, docent i arbetsvetenskap, konstaterar det självklara:
– Att politiker lägger sig i arbetsmarknaden så tydligt är ett tydligt avsteg från hur man ser på den svenska modellen.

Kanske kan man gå till val på en uppdaterad variant? ”Den svenska modellen ska utvecklas och i undantagsfall avvecklas.”

Sök på Politism.se