Stäng
juni 19, 2014
Torun Carrfors, skribent
Foto: Henrik Montgomery / SCANPIX

Kan äldreomsorgen bli en valfråga, tack?

Under de sista åren har svensk äldreomsorg förändrats radikalt. Det har inte talats särskilt mycket alls om den förskjutning som gjorts. Varken undersköterskor eller pensionärer är grupper som brukar ges utrymme i debatten.

Från 2001 till 2012 har antalet platser på äldreboenden minskat med en fjärdedel. Som en given konsekvens av det har andelen av de mest sjuka äldre som bor kvar hemma ökat. År 2012 bodde 72 procent av gruppen i ordinärt boende, motsvarande siffra år 2007 var 66 procent.

I dag skriver DN om hur de ”korttidsdöda” ökar.

PRESSRELEASER

från Cision

Sök på Politism.se