Stäng
oktober 21, 2017
Eric Rosén, chefredaktör

Insektsdöden larmar om ekologisk världskatastrof

”Allt liv på jorden riskerar att påverkas.”

Vi är ”på väg mot en ekologisk världskatastrof” och ”allt” riskerar att kollapsa.

Det är inga försiktiga varningssignaler som levereras i den nya studien om insekter, presenterad i vetenskapliga tidskriften Plos One. Artiklar i Dagens Nyheter och The Guardian beskriver forskarvärlden är chockad över den utveckling som presenteras. Där framgår att tre fjärdedelar av alla flygande insekter i naturreservat i Tyskland har försvunnit under de senaste 27 åren.

Och den som tänker att det vore rätt härligt att slippa alla insekter, för det är ju den första impulsen, gör nog klokt i att tänka om. När insektsarter försvinner, på grund av både bekämpningsmedel och förstörda naturområden, kommer alla de landskap som domineras av jordbruk att drabbas hårt. Det handlar alltså mycket konkret om ett hot mot tillgången på mat. Insekterna är viktiga inte bara som mat för andra djur utan också för att de pollinerar växter, och därmed är en förutsättning för nya växter.

Till The Guardian säger Caspar Hallmann vid Radboud University, som bidragit till studien, att det är ännu mer alarmerande att minskningen av antalet insekter är så dramatisk i de skyddade områden naturreservat ändå är. Läget kan alltså vara ännu allvarligare utanför.

Den stora risken är att denna nyhet behandlas som andra lika akuta och alarmerande rapporter om vår miljö: med en axelryckning.

PRESSRELEASER

från Cision

Sök på Politism.se