Stäng
april 14, 2015
Lotta Ilona Häyrynen, medarbetare
Foto: AP/TT

Ingen ska behöva dö i kalla vatten

Fler än någonsin drunknar i Medelhavet.

Under årets första månader har minst 500 personer mist livet där – och de som dör är människor som flytt undan krig, tortyr och förföljelse. De flyr från Syrien, Eritrea och Somalia och söker fristad i EU.

Efter katastrofen på Lampedusa 2013, som krävde över 300 människors liv, initierades ett humanitärt räddningsarbete på Medelhavet. Det projektet har nu avslutats, då EU har slutat att finansiera det. Bland annat Storbritannien har hävdat att liknande räddningsinsatser bara uppmuntrar fler flyktingar att söka sig till EU.

Vägen in i unionen går ofta över Medelhavet, ofta genom flyktingsmugglare. Lagliga vägar in i EU är få och man måste befinna sig på plats, inom unionens gränser, för att alls kunna söka asyl här. Det systemet har länge drivit tusentals desperata människor över havet, av Amnesty kallat för världens farligaste vattenväg för flyktingar.

FN:s flyktingorgan UNHCR uppger att cirka 3 500 personer dog på Medelhavet bara under 2014 och i och med att färre räddningsbåtar nu patrullerar Medelhavet pekar allt på att dödssiffran kommer bli än högre under 2015.

Läkare utan gränser har nu valt att sjösätta en egen räddningsbåt. Det är bättre än ingenting, men ideella organisationer ska inte behöva bära ansvaret för den död EU:s skeva system för med sig. Det måste bli lättare att lagligt ta sig in i EU och lättare att få en rättssäker asylprövning. Bara då kommer dödsfallen på Medelhavet kunna minska.

Sök på Politism.se