Stäng
juni 2, 2016
Eric Rosén, chefredaktör
Nationalekonomen Milton Friedmans nyliberala ideologi är inte lika poppis längre. Foto: Eddie Adams/AP/TT

IMF: Nu dör nyliberalismen

Internationella Valutafonden, IMF, har ofta fungerat som en murbräcka för en nyliberal ekonomisk politik. Detta genom att gå med på att låna ut pengar till länder i kris i utbyte mot avregleringar, en mindre offentlig sektor och en kraftigt åtstramande politik.

De senaste åren har de dock både slagit fast att jämlikhet är viktigt och manat på för skuldavskrivningar för till exempel Grekland, när andra manat på för åtstramning.

Nu fortsätter de överge gamla dogmer när tre av IMF:s främsta ekonomer presenterar artikeln ”Neoliberalism: Oversold?”. I The Guardian beskrivs artikeln som en bild av hur en ideologi dör:

”Här kommer IMF och beskriver hur en ‘nyliberal agenda’ har spridit sig över hela världen under de senaste 30 åren.”

När IMF tittar på den nyliberala politikens resultat ser de framför sig en total flopp. Vi har inte i första hand fått högre tillväxt och bättre samhällen, vi har fått instabilitet och samhällen där ett fåtal rika tar en allt större del av kakan.

För den med hjärtat till vänster är detta förstås ingen överraskning, jämlikhetsdiskussionen de senaste tio åren, finans- och eurokriserna, Thomas Pikettys forskning och mycket annat har pekat ut problemet länge.

Men att institutioner som så oerhört tätt förknippas med nyliberalismen nu börjar bränna inte bara några av idéerna utan hela ideologin, visar hur stort skiftet är.

Striden om vilken politik och vilken ideologi som fyller tomrummet när nyliberalismen fasas ut är dock långtifrån vunnen. Än så länge.

Sök på Politism.se