Stäng
maj 28, 2018
Eric Rosén, chefredaktör
Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT

I ett starkt samhälle måste politiker ta makten över bostäderna

En byggkris står för dörren, meddelar SVT Nyheter. Försäljningen av bostadsrätter har rasat med 58 procent under de tre första månaderna 2018.

I rapporteringen talas om att konkurser, varsel och uppsägningar står för dörren när folk inte längre vill köpa lägenheter och när byggkrisen kommer. Det finns en sådan risk. Men det behöver inte bli så. Allt handlar om vad politikerna vill.

För någon brist på efterfrågan finns inte. Det behövs oerhört många nya lägenheter under en lång tid framöver. Problemet är att de lägenheter som byggs inte kan efterfrågas av de som behöver bostad. Det som erbjuds är dyra, lyxiga, bostadsrätter med höga utgångspriser och höga månadsavgifter. När det byggs hyresrätter är det oftast med sensationellt höga hyror.

När man diskuterar arbetsmarknadspolitik brukar man prata om ”matchningsproblematik” – det finns lediga jobb men de arbetslösa har fel kvalifikationer för att kunna ta jobben. När politikerna har lämnat över bostadsfrågan till marknaden har vi fått samma matchningsproblematik på det området. Bostäder byggs och finns – men de flesta som akut behöver bostad har inga möjligheter att flytta in.

Det kan man möta på olika sätt: Antingen genom att stimulera lånemarknaden och göra det lättare att låna – även om man inte har råd att betala lånen. Den vägen har prövats, men är inte längre framkomlig i ett Sverige där den privata skuldsättningen är så hög redan i dag, och utgör en riskfaktor för hela den svenska ekonomin.

Det andra sättet är att bygga de lägenheter folk vill ha och har råd med. Det kräver aktiv politik.

Den rödgröna regeringen har tillsammans med Vänsterpartiet redan gjort mycket bra på området – framför allt investeringsstödet till hyresrätter med rimliga hyror. Efterfrågan på stödet växer, och kommer att fortsätta göra det i takt med den byggkris för dyra bostadsrätter som SVT beskriver. Dessutom har investeringsstödet förbättrats under våren, med snabbare handläggningstider och ett högre stöd. Det kommer snart att ge ytterligare positiva effekter.

Men det behövs mer – och här kan bara de rödgröna partierna leverera satsningar med någon som helst trovärdighet. Högerns lösning är ju att passivt lita på marknaden i stället för på samhällsbygget – och att införa marknadshyror, vilket kommer att göra det ännu dyrare att bo för de som redan saknar resurser för att kunna efterfråga bostäderna på marknaden.

Vänsterlösningen är att låta både staten och kommunerna investera i egna hyresrättsprojekt. Kommunala allmännyttiga bostadsbolag måste i dag, enligt lag, drivas enligt ”affärsmässiga principer” och får till skillnad från andra kommunala bolag fokusera på att jaga vinster snarare än på att erbjuda de bostäder som behövs. Den principen måste ifrågasättas. Se där en systemförändrande progressiv valfråga! Att bostäderna byggs med hänsyn till klimatet måste också understrykas tydligare i lagstiftning och direktiv. Japp, bostadsförsörjning är politik.

Om en kommun inte levererar de bostäder medborgarna behöver och kan efterfråga, trots att det är deras ansvar enligt lag, måste staten ges större möjligheter styra över markanvändningen i kommunen.

I SVT:s reportage intervjuas en ung byggjobbare i Stockholm om den kris som förutspås. Han säger att det förstås är dåligt om det blir mindre jobb – men att en kris och ett prisfall kanske gör att han själv får råd att köpa något någon gång.

Politikens uppgift inför valet är att visa på vilka lösningar som krävs för att han, och alla andra, ska slippa hoppas på kris för att en egen lägenhet ska finnas inom räckhåll.

Sök på Politism.se