Stäng
juli 21, 2016
Eric Rosén, chefredaktör
Foto: Roald, Berit/AP/TT

I dag vet många löntagare att fattigdom väntar när de blir äldre

Den som i dag är ung och väljer att bli till exempel undersköterska vet redan från första dagen på jobbet att hen inte kommer att kunna leva på sin pension. Så dyster är verkligheten för delar av arbetarklassen, främst de som jobbar i kvinnodominerade yrken, ofta i offentlig sektor.

Bland de pensionerade kvinnor som är organiserade av Kommunal är 70 procent beroende av garantipension, det som tidigare kallades fattigpension.

Och utvecklingen går åt fel håll. I dag rapporterar SVT om en drastisk ökning av fattiga pensionärer i Sverige. Antalet fattiga pensionärer i Sverige har nästan fördubblats sedan 2006. Detta i ett läge när den svenska ekonomin beskrivs som en av de starkaste i världen, och där sysselsättningsgraden är den högsta på 25 år.

Det är alltså ingen konsekvens av någon naturkatastrof, krasch eller nödvändig utveckling. Däremot är det en konsekvens av politiska beslut. Till att börja med har vi ett pensionssystem som ger för låga pensioner, ett system som många politiker är djupt kritiska mot men som ingen verkar orka ändra.

Dessutom har vi förändrats samhället drastiskt under de år då alliansen hade makten. De valde skattesänkningar – främst till de som redan har mest – till förmån för satsningar på välfärd, vård och omsorg – som kommer pensionärer till del i stor utsträckning. Alliansen ändrade också systemet på ett sånt sätt att pensionärer betalar en större andel av sin (låga) inkomst i skatt än de som är i medelåldern och har jobb. Nu vill allianspartierna se mer av vad de kallar ”enkla jobb”, ett nonsensbegrepp som betyder lägre löner – och ännu fler fattigpensionärer.

Sedan den rödgröna regeringen tillträdde har de krympt den skillnaden i skatt, gjort flera mindre satsningar på välfärd och vård, och slutat lova nya skattesänkningar. Det är bra, men det har inte vänt utvecklingen och är inte tillräckligt. Vill vi ha ett anständigare samhälle måste regeringen göra mer. Dels för de som är pensionärer i dag – men också för den arbetarklass som i dag går till jobbet med så dåliga löner att de redan nu vet att fattigdom väntar dem i framtiden.

PRESSRELEASER

från Cision

Sök på Politism.se