Stäng
juni 20, 2016
Zina Al-Dewany, redaktör
Foto: Foto: Lars Pehrson / SvD / TT /

I dag är det internationella flyktingdagen

I dag är det internationella flyktingdagen. I dag kan vi tänka på de över 65 miljoner barn, lärare, läkare – människor, som inte har kvar ett hem på grund av konflikter som tvingar dem på flykt. De allra flesta är flyktingar i sitt eget land. Enligt UNCHR, FN:s flyktingorgan, är ett av skälen till att antalet flyktingar ökar bristen på varaktiga lösningar för människor på flykt.

Och apropå brist på varaktiga lösningar:

I morgon ska vår riksdag rösta för tillfälliga uppehållstillstånd och strypt anhöriginvandring. Trots att flyktingarna till Sverige har minskat. Trots att det innebär att familjer splittras. Trots att det innebär en större osäkerhet och stor psykisk påfrestning att leva i osäkerhet, något som också kommer att försvåra integrationen.

Socialdemokraterna och Miljöpartiet säger att det är dålig politik men ska ändå rösta för. De säger att det är tillfälligt. Men Moderaterna lovar att den här regeringens regler blir permanenta om de vinner nästa val.

I dag kan vi tänka på varje människa som tvingas fly sitt hem. Varje barn som förlorar sin förälder och varje förälder som tvingas se sitt barn drunkna eller dö på grund av våra murar och ”andrum”. I morgon kan vi tänka på varje person som röstar för en inhuman politik. I morgon kan våra folkvalda tänka på hur mycket lidande varje politiker som trycker på den gröna knappen i riksdagen faktiskt orsakar. Och i framtiden kan ingen säga att de inte visste vad som skulle hända.

Sök på Politism.se