Stäng
september 5, 2013
Margret Atladottir, redaktör
Foto: Tore Meek/Scanpix

Hur man raserar välfärden på en sommar

Man undrade hur långt det skulle gå egentligen. Under sommaren har följetången kring Region Skåne varit oroväckande att följa. På grund av besparingar och anställningsstopp har människor med blödningar i hjärnan fått vänta i 12 timmar på akuten, kvinnor blivit skickade till Danmark när de ska föda barn, och utarbetad personal blivit hemkallad från sina semestrar för att det över huvud taget ska gå ihop. De som har drabbats av denna snålpolitik är patienterna och personalen. Alla helt enkelt. Men en grupp har drabbats extra hårt: kvinnorna.

Förlossningsvården har gått på knäna under sommaren. Vi har i delar av Sverige år 2013 inte kunnat garantera en säker och kompetent förlossning för kvinnor. Det är mer än ett undermåligt betyg och personalen har tvingats skämmas för den vård som getts.

Den enskilt största orsaken till varför det har blivit såhär är anställningsstoppet. I dagarna kom besked om att stoppet under kommande veckor ska hävas. Det är bra. Men man undrar hur sjukvårdens kris i Skåne har kunnat undgå ansvariga politiker såhär länge? För regionsstyrelsens ordförande Pia Kinhult (M) kom det nämligen lite som en överraskning:

“– Tyvärr har inte verksamheterna i sig skickat några varningssignaler. De som sitter på klinik- och divisionsnivå har inte riktigt varit medvetna och har därför inte kunnat agera.”

Det är pinsamt och bedrövligt att man nästan helt och hållet raserat vården i Region Skåne innan man rättade till sina misstag. Gör om och gör rätt. För de redan drabbade patienterna är det förstås för sent, och huruvida sjukvårdspersonal känner sig lockade att arbeta för Region Skåne efter denna sommar återstår att se.

PRESSRELEASER

från Cision

Sök på Politism.se