Stäng
januari 31, 2014
Eric Rosén, chefredaktör
"Stopp stopp stopp, ja, jag veeet att det krävs skattehöjningar men jag tänker inte prata om det med dig. Var var vi nu... Just det, ungdomar och socialbidrag." Foto: Henrik Montgomery / TT

Höj skatten – helst igår!

På fredagen skriver Socialdemokraternas finansministerkandidat Magdalena Andersson på Expressens debattsida. Och det är en artikel som hittar en mycket bra angreppspunkt, eftersom vi står inför verkliga problem:

”Skattesänkningarna har inte gett jobb. Arbetslösheten är högre än när regeringen tillträdde. Antalet långtidsarbetslösa har nästan tredubblats under regeringens tid vid makten. […] Skol- resultaten har sjunkit år efter år. Svenska skolan rasar i internationella jämförelser. Och allt oftare möts vi av larmrapporter från sjukvården.
[…]

Regeringen övertog ett överskott i de offentliga finanserna på 65 miljarder kronor. I år väntas i stället ett underskott om 87 miljarder kronor. Därmed förutses regeringen låna 240 miljoner kronor om dagen för att finansiera sin politik. Det är inte att ta ansvar.

Så långt utmärkt från Andersson. Borg och moderatregeringen har verkligen inte gjort bra ifrån sig med ekonomin. Givet de underskott vi ställs inför och hur arbetslösheten stadigt stigit sedan de tillträdde – i kombination med att så mycket annat av de offentligfinansierade verksamheterna missköts eller lämnas vind för våg i händerna på riskkapitalister – är regeringen anmärkningsvärt misslyckad. Det är bra att klä av Anders Borg (M) och visa att han inte är det finansministergeni hans partikamrater vill sälja in honom som. 

Problemet med argumentationen dyker upp när Andersson ska beskriva vad lösningen är. Andersson förlitar sig på att ”den allt starkare utvecklingen i omvärlden” ska rädda oss och slår tämligen ospecificerat fast att ”ungdomar ska jobba eller plugga – inte gå långtidsarbetslösa”. Sedan återupprepar hon den närmast folkpartistiskt tomma – och superobehagliga – kravretoriken om att ungdomar ska fråntas sin ersättning om de inte pluggar (vem hjälper detta? vilket problem angriper man? hur stort är detta problem?).

Inte med ett ord nämner Magdalena Andersson skattehöjningar, trots att vi har ett läge där det helt saknas utrymme för ofinansierade reformer de kommande åren och där Konjunkturinstitutets generaldirektör Mats Dillén slår fast att ”vi behöver komma upp i skattehöjningar i storleksordningen 100 miljarder kronor” om vi inte ska försämra välfärden ännu mer, trots att det är illa ställt redan i dag.

Det är inte trovärdigt och det är oärligt mot väljarna. Det är dessutom strategiskt dumt. Att förklara för väljarna vilka åtaganden vi har framför oss och försöka få dem med sig på det projektet är viktigt, rätt och klokt (om man inte tror att väljarna är idioter). Ändå vågar inte Socialdemokraterna tala klarspråk.

Jag rekommenderar Andersson att spara den första delen av sin argumentation och i övrigt läsa till exempel Agneta Berge:

PRESSRELEASER

från Cision

Sök på Politism.se