Stäng
maj 2, 2018
Kata Nilsson, praktikant
Biblioteken är ett resultat av folkrörelser, inte minst arbetarrörelsen. Foto: Christine Olsson/TT

Historielöst bibliotek

I början av veckan delade Vällingbys Bibliotek ett inlägg på Facebook. Texten löd: ”Imorgon är det första maj så idag passar vi på att uppmärksamma arbetarrörelsens dag!” och fotot föreställde en hylla fylld med böcker om de sovjetiska koncentrationslägren, Gulag. Bilden har nu tagits bort och Vällingby Bibliotek menar att inlägget var tänkt som satir men att det var ett misstag.

Ja. Big mistake.

Så egentligen kan vi väl bara gå vidare nu? Vända blad?

Ja. Men först vill vi påminna om en sak som Sverige aldrig hade haft om det inte vore för folkrörelserna – och inte minst arbetarrörelsen:

Offentligt finansierade B I B L I O T E K som alla medborgare har rätt till.

PRESSRELEASER

från Cision

Sök på Politism.se