Stäng
oktober 13, 2014
Eric Rosén, chefredaktör
Finansminsiter Magdalena Andersson (S). Foto: Pontus Lundahl / TT

Här dödar hon överskottsmålet

Både Anders Borg (M) och Magdalena Andersson (S) påstod under hela valrörelsen att överskottsmålet ska ligga fast och att det kommer att nås. De flesta normalt intresserade väljare trodde rimligen på detta. För de som följer svensk politik på nära håll har det dock varit tydligt att vem som än står som finansminister efter valet som kommer överskottsmålet att överges.

Alliansregeringen har redan avvikit kraftigt från målet tidigare och Socialdemokraterna har å sin sida problematiserat det och pekat på att det kanske inte är en hållbar strategi på sikt. Samtidigt har både Borg och Andersson surrat fast sig vid påståendet att överskottsmålet ligger fast, antagligen mest för att båda trott att det är den mest framkomliga vägen i den politiska debatten.

Nu står vi dock här efter valet och finansminister Magdalena Andersson berättar att överskottsmålet inte kommer att nås fram till 2018. Dessutom konstaterar hon att vi efter 2018 kanske har en så stor andel av befolkningen som är pensionärer (”den demografiska utmaningen”) att det troligen inte är aktuellt med ett överskottsmål längre.

Denna nyhet är svensk politiks minst nyhetsmässiga nyhet. Det hade som sagt hänt oavsett vem som vann valet. Men det är bra att plåstret nu dras av.

Det besvarar också delvis frågan om var man ska hitta de 120 miljarder som enligt Konjunkturinstitutet (KI) saknas för att bibehålla dagens (otillräckliga) kvalité på välfärden. Men, som Agneta Berge tidigare påpekat, är det bara ett delsvar: Andersson konstaterade på sin presskonferens att hon nu slipper jaga ikapp de 25 miljarder kronor Borg ville hitta i skattehöjningar men berörde inte riktigt resten av problematiken. Hon sa dock att alla reformer ska finansieras fullt ut, och en del skattehöjningar är ju redan aviserade.

Ska vi klara välfärden krävs med de här förutsättningarna sannolikt fler skattehöjningar på fler områden.

Sök på Politism.se