Stäng
augusti 8, 2018
Eric Rosén, chefredaktör
Skogsbranden vid Kårböle strax utanför Ljusdal, i mitten av juli i år. Foto: Mats Andersson/TT

Här är klimatfrågorna som alla partiledare måste besvara

Kunskap och information räcker inte långt. Det är uppenbart för den som följt klimatfrågan, klimatförändringarna och klimatpolitiken under de senaste decennierna. Att forskare berättar vad de vet, att det skrivs böcker och ambitiösa reportage, är naturligtvis helt avgörande för att vi ska lära oss mer – begripa tillräckligt – om denna vår generations ödesfråga. Men närhetsprincipen är även här helt avgörande.

Människor som dör eller tvingas på flykt i sydamerikanska och afrikanska länder räcker inte. Att värmeböljor, bränder och översvämningar kräver människoliv i Japan, Grekland eller USA är inte heller nog. Först när Sverige drabbas av bränder och extremväder, när vi tappar kontrollen i vårt eget land, blir reaktionen i närheten av tillräcklig. Det är en sorglig insikt. Men nu pratar vi plötsligt om klimatet på ett nytt sätt, ett seriöst sätt, och det måste man omfamna. Det är hög tid.

Sverige har redan en ambitiös klimat- och miljöpolitik som matchas av ganska få andra länder i världen. Men om man tittar på hur stora utsläpp en genomsnittlig svensk är upphov till under sin livstid är vi svenskar fortfarande en mycket stor del av problemet. Det innebär att vi måste höja våra ambitioner rejält. Omställningen måste vara på riktigt.

När det nu närmar sig val – och partiledardebatter – är det därför ett antal frågor som samtliga partier måste ha svar på. Och ett antal frågor som journalisterna och programledarna måste välja att ställa och kräva besked om.

1. Vilka satsningar kommer du att göra för att säkerställa att Sverige bättre hanterar extremväder?
– Även om Sverige i dag skulle generera noll utsläpp så har klimatförändringarna redan gått så långt att vi kommer att påverkas. Ingen kan säga med visshet att sommarens väder beror på klimatförändringarna. Men vi kan med säkerhet konstatera att den typen av extremväder kommer att bli en vanligare företeelse, även i Sverige.

Det kan ta sig olika uttryck – bränder, extremvärme, stormar, extremkyla och så vidare – det vi vet är att det kommer att bli mer extremt. Därmed krävs också en kortsiktig plan för hur vi möter detta.

2. Vilka beslut kommer du att fatta för att omställningen från fossila bränslen ska kunna bli verklighet?
– På landsbygden kommer bilar, även med fossila bränslen, ha en stor plats i människors liv inom en överskådlig framtid. Men även där måste satsningar på fossilfritt vardagsresande bli mycket större. Hur ser partiernas plan ut?

I storstäderna måste vi däremot ställa oss in på en framtid med oerhört mycket mindre bilism – framför allt vad gäller bensin- och dieselbilar. Förslag om miljözoner och högre trängselskatter måste kompletteras med snabb utbyggnad av kollektivtrafik och cykelbanor. Det måste bli så mycket enklare, billigare och smidigare att resa miljövänligt att klimatpåverkande resor blir ett uselt alternativ.

Alla partiledare måste också ge svar på hur flygandet snabbt kan minska, hur transporterna genom Sverige kan bli klimatneutrala och hur tågen kan bli ett mycket mer attraktivt och välfungerande alternativ.

3. Hur vill du förändra samhällsekonomins konstruktion i grunden?
– Just nu låtsas i princip samtliga politiska partier i Sverige att vi kan fortsätta ha tillväxt i evighet. Det är tyvärr inte sant. Det finns välbelagda samband mellan ekonomisk tillväxt och ökade utsläpp, vilket blir tydligt i den pågående högkonjunkturen då utsläppen ökar trots att klimat- och miljöpolitiken blivit mycket mer ambitiös.

Att ompröva idén om att vi, även i de rikaste länderna,  alltid ska ha ett växande välstånd baserat på fortsatt tillväxt är ingen lätt sak. Det innebär att vi förändrar en modell som gjort livet oerhört mycket bättre för oerhört många svenskar. Men hur gärna vi än vill går det inte att fortsätta med samma metod, eftersom konsekvenserna nu visar sig innebära försämrad livskvalité för såväl oss i Sverige som för människor i andra delar av världen.

Den partiledare som vill bygga vidare på idén om evig tillväxt måste formulera ett trovärdigt svar på hur det ska gå att kombinera med en planet som går att bo och leva på. Hittills har ingen politiker – varken i Sverige eller i andra länder – kunnat ge ett seriöst svar på den frågan.

Sök på Politism.se