Stäng
april 8, 2014
Eric Rosén, chefredaktör

Glöm inte vilka som sa ja till datalagring

När Miljöpartiet och Vänsterpartiet för några år först röstade nej till – och sedan blockerade implementeringen av – datalagringsdirektivet fick de massiv kritik från flera håll. Inte minst eftersom Sverige tvingades betala bötesbelopp till EU för att vi dröjde med införandet. Men de stod faktiskt på sig.

När datalagringsdirektivet i dag förklaras ogiltigt i EU-domstolen, efter att också ha underkänts av domstolens generaladvokat i december 2013, får alla andra i riksdagen stå i skamvrån och skämmas. De sa ja till det direktiv som i dag beskrivs som ett hafsverk, det direktiv som i dag anses göra ”omfattande och särskilt allvarliga intrång” som är ett brott mot ”grundläggande rättigheter”.

Miljöpartiet och Vänsterpartiet stod på sig. De andra accepterade stillatigande inskränkningarna. Det är viktigt att medborgarna kommer ihåg det – och det är viktigt att de som röstade ja till datalagringsdirektivet skäms över vad de accepterade.

Sök på Politism.se