Stäng
januari 25, 2018
Eric Rosén, chefredaktör
Foto: FREDRIK SANDBERG / TT

Gladare och klokare barn ger ett tryggare samhälle

Under eller efter skoldagen tillbringar ungarna en hel del tid på fritids. Särskilt de mindre barnen, upp till tio år gamla. Ofta möter de skicklig och engagerad personal som med små medel uträttar underverk för att sysselsätta och finnas till för stora grupper barn som vill leka, baka, spela tv-spel eller prata med de vuxna. I många skolor är kraven på personalens förmåga att multitaska högt ställda: Du ska spela pingis, föra förtroliga samtal, städa och duka fram fika, bryta upp bråk, hålla koll på skolgården och hjälpa till med läxor – gärna samtidigt och i en stökig miljö med mycket spring.

Och trots att det lätt blir en väldigt splittrad roll för de vuxna som jobbar på fritids bygger de inte sällan starka relationer till eleverna, eftersom de tillbringar så mycket tid tillsammans. De är en otroligt viktig del av barnens skolgång och vardagliga sociala samvaro. Ändå nämns fritids alltför sällan i diskussionerna om skolan, tvärtom kan det i det offentliga samtalet låta mer som ett nödvändigt ont där man lägger pengar på något som inte handlar om ämnesundervisning.

Därför är det väldigt välkommet att LO nu, som ett första resultat av organisationens jämlikhetsutredning, nu pekar på behovet av en välfärdsreform som gäller fritidsverksamheten. Det är bra av flera skäl.

Först och främst är det glädjande att det över huvud taget kommer förslag om nya stora progressiva reformer i Sverige – de har inte duggat tätt de senaste decennierna.

Det är också viktigt att en yrkesgrupp och en verksamhet som behandlas styvmoderligt får upprättelse och erkännande. Fritidsverksamheten spelar stor roll i barns liv och utveckling.

I likhet med andra framgångsrika och populära svenska välfärdssatsningar är det också ett brett förslag som gynnar alla – samtidigt som det framför allt lyfter arbetarklassens barn. Medan föräldrar till barn från den övre medelklassen själva kompenserar hyggligt för en fritidsverksamhet som inte fungerar tillräckligt bra behöver de med mindre resurser och färre egna möjligheter en skola som levererar i alla delar, om de ska kunna få samma chanser i livet.

LO vill se väsentligt fler anställda, större resurser, fler aktiviteter med högre pedagogisk ambition, rätt till fritids för alla barn samt slopad fritidsavgift. Det är att förändra förutsättningarna i grunden.

Man kan gissa att rätt få politiska partier kommer att motsätta sig ambitionen. Däremot kommer de att prata om kostnaderna. Det är en välkommen diskussion. För varje investerad krona kommer att få utväxling på lång sikt. Det handlar om ett mer jämlikt samhälle, där färre barn hamnar utanför och många får en lättare uppväxt.

På så vis är frågan om lärfritids och välfärdsreformer högaktuell även i den dagsaktuella debatten om hur vi ska förebygga kriminalitet och utanförskap. Gladare, klokare barn – bättre rustade och med större möjligheter i livet är kanske det allra bästa och billigaste sättet att underlätta för polisen, som då får färre personer och problem att hantera.

PRESSRELEASER

från Cision

Sök på Politism.se