Stäng
augusti 15, 2018
Eric Rosén, chefredaktör

Gå inte på myterna om Sveriges klimatpåverkan

Varje gång klimatfrågan diskuteras händer samma sak.

Så snart någon ställer frågor om hur Sverige ska snabbare ska ställa om kommer samma invändning. Från klimatförnekare – förstås – men också från delar av högern och mitten åtminstone påstår sig tycka att klimatfrågan är ganska viktig.

De upprepar som ett mantra att Sverige inte kan göra så mycket, eller något alls, eftersom våra utsläpp är små jämfört med andras. Det är en märklig logik av flera skäl, eftersom man då inte tar hänsyn till att våra förutsättningar att ställa om är betydligt bättre än andras. Att vi är mycket ett rikt land med stora resurser, väl utbyggd infrastruktur och en teknikutveckling som ligger i framkant innebär ett extra ansvar. Det borde dessutom ligga i vårt intresse att snabbt bygga en ny typ av ekonomi som fungerar mer än bara på kort sikt. Annars kommer vi att halka efter internationellt.

Dessutom – och det här är viktigt – är det inte sant att våra utsläpp är små.

Vi har få invånare jämfört med länder som Kina eller Indien. Så om man tittar på ett diagram av den här typen ser man att, visst, vi står för en ganska liten andel av de globala utsläppen totalt:

Skärmavbild 2018-08-13 kl. 10.58.58

Men den som i och med det menar att vi inte har ett stort ansvar kan lika gärna jämföra våra utsläpp med mindre nationer, och då dra slutsatsen att vi har ett enormt ansvar:

Skärmavbild 2018-08-13 kl. 10.59.14

Om man vill ha en mer relevant bild av utsläppen ska man förstås titta på hur mycket varje individ släpper ut, i stället för att stirra sig blind på landsgränser. Då blir det tydligt att vi är ett väsentligt större problem. Vilket i stor utsträckning beror på att vi svenskar konsumerar så fruktansvärt mycket och har en så hög levnadsstandard.

Skärmavbild 2018-08-13 kl. 10.59.26

Men låt oss inte stanna där. För när man ska titta på ansvaret för klimatfrågan kan man inte med någon rimlighet bara titta på ögonblicksbilder av nuläget. Verkligt intressant är i stället det mått man får om man räknar in både de utsläpp vi är upphov till i dag och har varit upphov till över tid.

Bilden nedan visar just detta. Där kan vi prata om ansvar på riktigt. Här ser vi vad en genomsnittlig svensk, född 1960, har släppt ut under sin livstid fram till och med 2014.  I jämförelse med andra länder visar det sig då med all önskvärd tydlighet att Sverige har ett mycket stort ansvar för klimatförändringarna. Ett historiskt ansvar vi måste ta. De förbättringar i levnadsstandard, det välstånd vi genererat, har gjort oss till ett av världens mest välmående länder med de flesta mått mätt. Det innebär att vårt utrymme att fortsätta släppa ut är förbrukat sedan länge, en förväntan man inte lika självklart kan ha på andra länder som är i full färd med att lyfta människor ur livshotande fattigdom.

Skärmavbild 2018-08-13 kl. 10.59.41

Den som i debatten om klimatet och omställningen påstår att Sverige inte är en del av problemet har fel. Det är en historielös uppfattning. Det är en argumentation som inte tar hänsyn till verkligheten och hur världen faktiskt ser ut. Och framför allt: Det är en inställning som aldrig kommer att leda till att vi faktiskt hanterar klimatfrågan i tid.

 

(Källa till samtliga siffror i diagrammen är Världsbankens öppna databaser över CO2-utsläpp.)

Sök på Politism.se