Stäng
februari 27, 2017
Eric Rosén, chefredaktör
Bild från en demonstration i december, mot nedskärningarna av personlig assistans. Foto: Janerik Henriksson/TT

Funktionshindrade blir gisslan hos giriga skurkbolag

Ordet ”incitament” är inte särskilt kittlande. Ändå dyker det alltid upp i debatten om vinst i välfärden. Vi som är kritiska påstår att den som finns i välfärden för att göra vinst har felaktiga incitament och att det ger oss dåliga resultat. Det handlar om att den som vill göra vinst har andra intressen än kvalitet och fokus på de behov som borde stå i centrum.

Det är inte alltid man kan peka på så tydliga exempel som i fallet med assistansbolagens relation till sina brukare, de funktionshindrade.

Svenska Dagbladet berättar i dag om hur många assistansbolag försöker skapa hållhakar på funktionshindrade och deras närstående. De görs till gisslan hos skurkbolag, som en tipsare uttrycker det i SvD.

Allt för att tvinga dem att stanna kvar som kunder, så att bolagen kan fortsätta göra vinst. Den som vill byta ska skrämmas till att vara lojal – så att pengarna fortsätter rulla in.

I några fall handlar det om att anställa gode män till brukaren för att det ska bli svårare att byta – i andra fall handlar det om att bolaget lånat ut pengar till brukaren och sedan hota hens familj när de ville byta assistansbolag.

Bilden som framträder i SvD:s genomgång bekräftas av Försäkringskassan kontrollenhet.

Det blir inte tydligare än såhär. När vinstdriften står i centrum kommer bolagen göra allt för att skydda sina intäkter, för att säkerställa avkastning och ett fortsatt inflöde av skattepengar. Då spelar det mindre roll om funktionshindrade far illa och till och med blir hotade.

Sök på Politism.se