Stäng
mars 25, 2014
Eric Rosén, chefredaktör
Foto: Fredrik Sandberg / TT

Friskolor prioriterar inte lärarna

Fler och fler elever går i friskolor i Stockholms län.

En utveckling som inte är oproblematisk, eftersom den innebär att allt fler elever går i skolor med allt lägre lärartäthet.

Detta eftersom friskolorna inte lägger sina pengar på att anställa lärare i samma utsträckning som kommunala skolor. Friskolorna har ju andra grejer som ska prioriteras, till exempel uppköp av andra verksamheter, räntor på ägarnas lån och inte minst vinst, förstås.

I Dagens Nyheters redovisning visar det sig också att det skiljer sig oerhört mycket mellan de olika kommunerna. I Täby går nästan hälften av eleverna i friskola, medan det i Nynäshamn rör sig om ungefär var hundrade.

PRESSRELEASER

från Cision

Sök på Politism.se