Stäng
april 16, 2018
Jenny Nguyen, praktikant
Women's March i Austin i Texas 2018. Foto: Ralph Barrera/AP/TT Nyhetsbyrån

Fortsättningen på #metoo är upp till dig och mig

Mycket av genomslagskraften i #metoo handlar om hur tydligt den påminner oss om kvinnors kollektiva smärta.

I förening med de högt ljudande kraven på förändring har den feministiska rörelsen börjat andas med förnyad kraft. En stor del av fokuset kom sedan att handla om situationen på arbetsplatserna – en diskussion som fortfarande pågår. Nu presenterar LO en rapport där de bland annat kräver att arbetsgivare måste ta ett större ansvar för att förebygga sexuella trakasserier.

Nyckelorden är just detta: förebyggande och ansvar.

Kvinnor kan utsättas för övergrepp när som helst och var som helst. I praktiken innebär det att varje kvinna tvingas använda sig av överlevnadsstrategier för att minska risken för skada. Hur vi rör oss, var vi vistas och vad vi uttrycker.

Men vad händer om det är på jobbet en riskerar att utsättas? Hur mycket tvingas man stå ut med för att inte förlora en inkomst man är beroende av?

Att sexuella övergrepp förekommer i alla branscher är ingen nyhet. Det här faller dock väldigt klart inom arbetsgivarens ansvar. Sedan två år tillbaka har chefer ett tydligare ansvar för den del av arbetsmiljön som handlar om betydelsen av hur jobbet organiseras, och för de psykosociala aspekterna. Till exempel bör arbetsgivare alltid göra en bedömning av risken för att personalen ska utsättas för trakasserier av utomstående, kunder, brukare, och andra.

Från ett mer allmänt perspektiv går det inte att förneka att #metoo fortfarande har betydelse. Inte minst märks detta när regeringen i den vårbudget som presenterades i dag satsar över hundra miljoner kronor extra för förebyggande och kompetenshöjande arbete kopplat till #metoo och mäns våld mot kvinnor. Med rätta så: kampen för jämställdhet måste genomsyra varje rum i samhället.

Än är det dock för tidigt att avgöra om det vi ser just nu är en bestående samhällsförändring eller någonting temporärt. Men vi måste komma ihåg att svaret på den frågan vilar på allas våra axlar.

En sak kan vi nämligen vara tvärsäkra på: utan fortsatt kamp kommer ingenting att ändras.

PRESSRELEASER

från Cision

Sök på Politism.se