Stäng
oktober 28, 2013
Eric Rosén, chefredaktör
Här föll tre personer över 50 meter i en arbetsplatsolycka förra året. Foto: Tor Aage Hansen / Scanpix

Företagen har ett stort ansvar för dödsolyckorna

Den 1 juli 2007 lades Arbetslivsinstitutet ned av en då ganska nytillträdd alliansregering. Något som många varnade för skulle leda till att bland annat kunskaperna om hälsorisker i arbetslivet blev sämre, att det blev mindre forskning på området och att det därmed blev en sämre situation på arbetsplatserna. Dessutom har anslagen till Arbetsmiljöverket minskat med en femtedel sedan 2006.

Detta ska man ha i åtanke när man läser om att 185 människor dött på sitt arbete de senaste fyra åren. Fyra av dem den senaste veckan.

Sök på Politism.se